Formakuntza eta laguntzak

Ataria » Bekak eta laguntzak osasun-eremuko profesionalak prestatzeko

Bekak eta laguntzak osasun-eremuko profesionalak prestatzeko

2022ko irailaren 1eko EHAA, 168. zk.aren bitartez, osasun-eremuko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko deialdia argitara eman zen. Deialdi hartako eskabideak Osasuneko sailburuordeak ebatzi ditu, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratutako ebazpen baten bitartez eta Osasuneko sailburuak horretarako berariaz izendatutako Balorazio Batzordeak proposatutakoa aintzat hartuta.

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, haren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote interesdunek Osasuneko sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunetik aurrera.

-I- ETA -II- ERANSKINAK: ONARTUTAKO BEKA ETA LAGUNTZEN ZERRENDA ETA EZETSITAKO ESKAERENA