Formakuntza eta laguntzak

Ataria » Hizkuntza-eskakizunak: 2.HE-ko Idatzizko Proba prestatzeko ikastaroa 2021-2022 (Bilbo-Basurtuko ESI)

Hizkuntza-eskakizunak: 2.HE-ko Idatzizko Proba prestatzeko ikastaroa 2021-2022 (Bilbo-Basurtuko ESI)

Bilbao-Basurto ESI-ko Etengabeko prestakuntza planak Euskararen 2.HE-ko Idatzizko Proba prestatzeko 2021-2022 (kategoria A) ikastarora izena emateko epea zalbaldu du

Ikastaroak dauzkan helburuak dira: 2HEko gutuna eta iritzia emateko testuak sortzen trebakuntza lortzea eta testu-mota horien balorazioa egiteko irizpideak ezagutzea. Horrekin batera, ikastaro honen bitartez ikasleek gutuna eta artikulua sortzeko eta baloratzeko prozesua landuko dute, testua sortzeko eta baloratzeko prozesu osoa ezagutuko dute: ideiak antolatzetik testua ebaluatzeraino; eta ebaluatzeko erabiltzen diren kontzeptuak ezagutu ( koherentzia, kohesioa , … ) eta sortuko duten testura zelan eraman lantzea lortuko dute.

Ikastaroan sartzeko irizpeak hoako hauek izango dira:

  • HE edo HABEren 8. urratsa gaindituta izatea.
  • Dagokion deialdian 2. HE egiaztatzeko eskabidea gauzatu izana.
  • Bilbo-Basurtuko ESIko zerbitzu aktiboan edo horren asimilatu batean dauden langileak.

Ikastaroan parte hartzeko beharrezko materiala kamera, mikrofonoa eta Google Meet instalatuta daukan ordenagailu bat baino ez da izango. Klaseak, bideokonferentzia bitartez izango dira, eta egun hauetan garatuko dira:

  • Irailak 28
  • Urriak 5, 19 eta 26
  • Azaroak 2

Ordutegia, goizez, 11.00 eta 13.00 bitartean izango da; eta, arratsaldez, 16.30 eta 18.30 bitartean. Astearteetan 10.00etan. Ikastaroaren orduak laneko orduak dira ondorio guztietarako. Ordu guztien %80 bete behar dira lanaldiz kanpo egindako orduak konpentsatzeko eta ikastaroaren ziurtagiria jasotzeko.

Orobat, Ikastaroko orduen %80 justifikaziorik gabe betetzen ez duenak urtebetez (deialdia ixten denetik kontatzen hasita) ezin izango du parte hartu Bilbo-Basurtuko ESIko Euskara-zerbitzuaren prestakuntzako ikastaroetan. Lizentziak eta baimenak justifikaziotzat onartuko dira, hauen kasuan izan ezik: norberaren eginkizunetarako lizentzia, antzinatasunagatiko norberaren  eginkizunetarako lizentzia, norberaren eginkizunetarako baimena, beste ikastaro edo biltzarretarako joateko baimena, oporrak.

Ikastaroak 15 leku eskaintzen ditu. Izen ematea https://jakinsarea.osakidetza.net/ egin ahal izango da 2021eko irailaren 21era arte. Hautaketarako irizpideak honako hauek izango dira:

  • Hierarkikoki: Lehenengoz, langile finkoak lehentasuna izango du, eta interinoak lehentasuna ebentualaren aurretik. Bigarrenez, lanpostuan derrigortasun-data igarota duen langileak lehentasuna izango du, eta igaro gabe duenak lehentasuna izango du lanpostuan datarik ez duenaren aurretik.
  • Irizpide osagarriak: Kontuan hartuko da, lanpostu funtzionalari begiraturik, eskatzaileak herritarrekin zein maiztasunez jarduten duen eta zein neurritan eragiten dion kalitate asistentzialari.