Formakuntza eta laguntzak

Ataria » Haur eta Nerabeen Psikiatriako mediku espezialista titulua eskatzeko epea zabalik

Haur eta Nerabeen Psikiatriako mediku espezialista titulua eskatzeko epea zabalik

Dagoeneko irekita dago Haurren eta Nerabeen Psikiatriako mediku espezialista titulua eskuratzeko eskaera egiteko epea

2022ko maiatzaren 5era arte, psikiatriako aditu guztiek eskatzen ahalko dute, baldintza hauek betetzen badituzte:

  • Espezialitate berri honi lotutako zerbitzuak, gutxienez 4 urtez, 2021eko abuztuaren 5a baino lehenagoko 7 urteetan.
  • Lanaldia astean gutxienez 37,5 ordukoa izatea. Eta jarduera lanaldi partzialean egiten bada, 2021eko abuztuaren 5a baino 10 urte lehenago frogatu beharko da zerbitzu baliokideak ematen direla.
  • Haurren eta Nerabeen Psikiatrian A ibilbidea egin izanaren ziurtagiria (irailaren 1eko SCO/2616/2008 Aginduaren bidez onartutako Psikiatriako espezialitateko programan aurreikusia) urtebeteko esperientzia profesionaltzat hartuko da.

Proba praktikoa

Interesdunek baldintza horiek betetzen ez badituzte, baina A ibilbidea Haur eta Nerabeen Psikiatrian egin badute (irailaren 1eko SCO/2616/2008 Agindua), proba praktiko batean aurkezteko aukera izango dute.

Osasun Ministerioaren web orrian argitaratuko da azterketa, espezialitate berriko prestakuntza programa ofiziala argitaratu eta 6 hilabeteko epean. Haur eta Nerabeen Psikiatriako lanbide profilarekin zerikusia duten hiru kasu kliniko aztertu beharko dira.

Eskaerak aurkeztea

Eskabideak Erregistro Elektroniko Arruntean aurkeztuko dira eta Osasun Ministerioko Lanbide Antolamenduaren Zuzendaritza Nagusira zuzenduko dira 2022ko maiatzaren 5a baino lehen.

Titulu hau arautzen duen Errege Dekretua indarrean sartzen denetik psikiatren azken promozioko espezialitatea amaitzen den arte A ibilbidea egiten duten Psikiatriako espezialistentzat, eskaerak aurkezteko epea 4 hilabetekoa izango da, SCO/2616/2008 Aginduak, 2008ko irailaren 1ekoak, onartutako programarekin prestatutako espezialisten azken promozioaren prestakuntza amaitzen den egun ofizialetik hasita.

Pediatrak ere bai

Pediatriako eta haren berariazko arloetako espezialistek ere eska dezakete titulu hori. Hala badagokio, espezialitate berriko hizkuntzari lotutako zerbitzuak eman izana egiaztatu behar da, gutxienez 8 urtez, errege dekretu hau indarrean sartu aurreko 10 urteetan, baldin eta ariketa hori astean 37,5 ordukoa izan bada gutxienez.

Informazio gehiago abuztuaren 3ko 689/2021 Errege Dekretuan.