Formakuntza eta laguntzak

Ataria » Hizkuntza-eskakizunak: 1. deialdi arrunta, 2021

Hizkuntza-eskakizunak: 1. deialdi arrunta, 2021

NORK HAR DEZAKE PARTE?

Osakidetzako langileak, 2020ko ekainaren 30etik 2021eko otsailaren 24ra bitartean jardunean, senitartekoak zaintzeko eszedentzian edo zerbitzu berezietan egon badira edo egon badira.
ZEIN HIZKUNTZA-ESKAKIZUNETARA AURKEZ DAITEKE?

Ondoko profiletako batean baino ezin izanen da aurkeztu:
• 1. HE
• 2. HE
• 3. HE
• 4. HE (Osakidetzako langileen erregistroan baliozkotutako 3. HE*)

EPEA: otsailaren 10etik 24ra (08:30).

Ebazpenaren laburpena: [VER]
Informazio guztia: [VER]