Formakuntza eta laguntzak

Ataria » Hizkuntza-eskakizunak: azterketa gainditu dutenen behin-behineko zerrenda (2022/07/28)

Hizkuntza-eskakizunak: azterketa gainditu dutenen behin-behineko zerrenda (2022/07/28)

Gaur argitaratu da 2022ko uztailaren 28ko deialdiari dagokion azterketaldian hizkuntza-eskakizunen bat egiaztatu duten azterketarien behin-behineko zerrenda.

Zerrenda hori https://www.ivap.euskadi.eus/2022-2-deialdia/z16-a3hedei/eu/ helbide elektronikoan eta ondoren adierazten diren lekuetako iragarki-tauletan argitaratzeko agintzea:

Vitoria-Gasteizen: IVAP, Donostia-San Sebastián kalea 1; PK: 01010.

Bilbon: IVAP, Errekalde zumarkalea 18; PK: 48009.

Donostian: IVAP, San Bartolome kalea 28; PK: 20007.

Oñatin: IVAP, Unibertsitateko etorbidea; PK: 20560.

Azterketa gainditu dutenen behin-behineko zerrenda argitaratzen den hurrengo egunetik aurrera, interesdunek 5 egun balioduneko epea izango dute egoki iritzitako erreklamazioak aurkezteko, Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundeko zuzendariari.

EBAZPENERA JOTZEKO ESTEKA