Formakuntza eta laguntzak

Ataria » Osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak (2023ko abenduaren 19an egunaratua)

Osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak (2023ko abenduaren 19an egunaratua)

Gaur argitaratu da EHAAn osasun-arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak emateko ebazpena

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango diote Osasuneko sailburuari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

2023.12.19: HUTS-ZUZENKETA, honako xedapen honena: Agindua, 2023ko azaroaren 22koa, Osasuneko sailburuarena, zeinaren bidez ematen baitira osasun arloko profesionalak prestatzeko bekak eta laguntzak.