Formakuntza eta laguntzak

Ataria » Osasun-prestakuntza espezializatuko tutoreak akreditatzeko eta berrakreditatzeko 2022ko deialdia

Osasun-prestakuntza espezializatuko tutoreak akreditatzeko eta berrakreditatzeko 2022ko deialdia

2022ko Urtarrilaren 11 datarekin erabaki da Euskal Autonomia Erkidegoko prestakuntza espezializatuko tutoreak akreditatzeko eta berrakreditatzeko deialdia onartzea eta argitaratzea, I. eta II. eranskinetan aurreikusitako oinarrien arabera

Ebazpen honek ondorioak izango ditu Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Ebazpen honek ez dio amaiera ematen administrazio-bideari, eta, beraren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkez dakioke Osasuneko sailburuordeari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, hala ezarrita baitago Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. artikuluan eta hurrengoetan.

Ebazpenera daraman esteka.