LEP

Ataria » 20-21-22ko LEP eta Egonkotze-prozesua: epaimahai kalifikatzaileak (1) Fakultatibo Mediko eta Tekniko lanbide-taldeko hainbat kategoriatarako

20-21-22ko LEP eta Egonkotze-prozesua: epaimahai kalifikatzaileak (1) Fakultatibo Mediko eta Tekniko lanbide-taldeko hainbat kategoriatarako

Gaurko datarekin, 2023ko uztailak 10, hainbat ebazpen argitaratu dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian. Haien bitartez Fakultatibo Mediko eta Tekniko lanbide-taldeko hainbat kategoriatan, estatutupeko langile izateko hautaketa-probetarako epaimahai kalifikatzaileak izendatu dira

Aldi berean eman dira argitara aipatu epaimahai kalifikatzaile horiek jasan duten hainbat aldaketa

Jarraian daukazuen goitibeherako ilaran aurkituko dituzue argitaratu diren kategoriak, ebazpenari estekatuta. Aldatu diren zerrendei dagozkien kategoriak hasierakoaren azpian agertzen dira, aldaketa adierazten duen ebapenari estekatuta.

Alergologiako Fakultatibo Espezialista Medikoa

Anatomia Patologikoko Fakultatibo Espezialista Medikoa

Anestesiologiako eta Bizkorketako Fakultatibo Espezialista Medikoa

Angiologiako eta Kirurgia Baskularreko Fakultatibo Espezialista Medikoa

Digestio Aparatuko Fakultatibo Espezialista Medikoa

Kardiologiako Fakultatibo Espezialista Medikoa

Bihotz Hodietako Kirurgiako Fakultatibo Espezialista Medikoa

Kirurgia Orokorreko eta Digestio Aparatuko Fakultatibo Espezialista Medikoa

Ahoko eta Aurpegi Masailetako Kirurgiako Fakultatibo Espezialista Medikoa

Kirurgia Ortopedikoko eta Traumatologiako Fakultatibo Espezialista Medikoa

Kirurgia Pediatrikoko Fakultatibo Espezialista Medikoa

Kirurgia Plastiko, Estetiko eta Konpontzaileko Fakultatibo Espezialista Medikoa

Toraxeko Kirurgiako Fakultatibo Espezialista Medikoa

Zainketa Aringarrien Fakultatibo Espezialista Medikoa

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, Ebazpen hau EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.