2016-2017 LEP: Familia, Pediatria eta Psikiatriako Medikuen izendapenak EHAAn

90/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Osakidetzako zuzendari nagusiarena. Honen bidez, eranskinean barne igoerako txandan Mediku kategorian (Familiako Medikuaren lanpostu funtzionala) sartuta dauden adjudikaziodunak estatutupeko langile finko izendatu direla argitaratzen da, Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan aritzeko.

91/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Osakidetzako zuzendari nagusiarena, eranskinean mediku kategorian (familiako medikuaren lanpostu funtzionala), Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan, txanda irekian, sartzen diren adjudikaziodunak estatutupeko langile finko izendatu direla argitaratzen duena.

92/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Osakidetzako zuzendari nagusiarena, I. eranskinean agertzen diren adjudikaziodunak, Fak kategoriako txanda irekian, estatutupeko langile finko izendatu direla argitaratzen duena. Ber. Psikiatriako medikua, Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan aritzeko.

93/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Osakidetzako zuzendari nagusiarena. Honen bidez, eranskinean agertzen diren esleipendunen estatutupeko langile finkoen izendapena argitaratzen da, barne igoerako txandan, Fak kategorian. Ber. Haur Psikiatriako medikua, Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan aritzeko.

94/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Osakidetzako zuzendari nagusiarena, eranskinean Fak kategorian txanda irekian sartutako pertsona esleipendunak estatutupeko langile finko izendatu direla argitaratzen duena. Ber. Haur Psikiatriako medikua, Osakidetzako zerbitzu-erakundeetan aritzeko.

96/2020 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Osakidetzako zuzendari nagusiarena, I. eranskinean agertzen diren esleipendun pertsonak, mediku kategorian txanda irekian, Osakidetzako Lehen Mailako Arretako Pediatria Unitateetan aritzeko, estatutupeko langile finko izendatzen dituena.

EBAZPENAK IKUSTEKO: [IKUSI]