LEP

Ataria » 2016-2017 LEP: hainbat kategoriatako izendapenak

2016-2017 LEP: hainbat kategoriatako izendapenak

2021ko 694, 695, 696, 697, 698 EBAZPENAK, maiatzaren 24koak, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarenak. Horien bidez argitara ematen da eranskinean ageri diren esleipendunak estatutupeko pertsonal finko izendatzen direla

Mediku kategorian (Fak. Esp. Obstetrizia eta Ginekologiako Mediku lanpostu funtzionala, profila: Laguntza Bidezko Ugalketa) txanda ireki bidez. [IKUSI]

Fak. Esp. Obstetrizia eta Ginekologiako Mediku kategorian txanda ireki bidez, [IKUSI].

Fak. Esp. Obstetrizia eta Ginekologiako Mediku kategorian barne-sustapen bidez[IKUSI]

Mediku kategorian (Fak. Esp. Barne Medikuntzako Mediku lanpostu funtzionala, profila: Gaixotasun Autoimmuneak) txanda ireki bidez,[IKUSI]

Fak. Esp. Barne Medikuntzako Mediku kategorian txanda ireki bidez, [IKUSI]

Hautaketa-prozesuko oinarri orokorretako 21. atalean ezarritakoaren arabera, Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea egongo da, Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.