LEP

Ataria » 2016/2017 LEP: izangaien zerrenda argitaratu osteko jarraibideak (Ospitaleko Pediatriako Mediku FE)

2016/2017 LEP: izangaien zerrenda argitaratu osteko jarraibideak (Ospitaleko Pediatriako Mediku FE)

Gaur, 2021eko martxoaren 22a, Osakidetzako 2016-17ko LEParen web orrian hautagaien behin-behineko zerrendak jasotzen dituzten Ebazpenak argitaratzea aurreikusita dago, deialdi hauei dagokienak:

– Ospitaleko Pediatriako Mediku FE.
– Ospitaleko Pediatriako Mediku FE – Haurrentzako Kardiologia.
– Ospitaleko Pediatriako Mediku FE – Neonatologia.
– Ospitaleko Pediatriako Mediku FE – Pediatriako intentsiboak.
– Ospitaleko Pediatriako Mediku FE – Pediatriako larrialdiak.

Hona hemen izangaien zerrenda argitaratu ondoren eman beharreko pausoak:

1. ERREKLAMAZIOAK:
– Epea?: argitaratu eta 15 egun baliodun.
– Nola erreklamatu?: Epaimahaiko lehendakariari idazki bat bidali behar zaio, frogagiriekin batera.

2. AGIRIETAKO AKATS ZUZENKETA (aurretik aurkeztu diren agirietakoa):
– Epea?: argitaratu eta 15 egun baliodun.

3. DESTINOAK AUKERATZEA:
– Epea?: argitaratu eta 15 egun baliodun.
– Non?: Osakidetzak web orrian argitaratuta duen ereduan.
– Zer gomendatzen dugu?: lortu ahal diren destino guztiak aukeratzea (euskarako hizkuntza-eskakizunik ez baduzu, ezin izango duzu derrigortasun-data igarota duen lanpostu bat aukeratu).

4. BALDINTZAK ETA MEREZIMENDUAK EMATEA:
– Epea?
: argitaratu eta 15 egun baliodun, Osakidetzaren esku ez badaude.
– Non?:
Lanean badiharduzu: zure ESIan.
Lanean ez badiharduzu: Osakidetzako Giza Baliabideen Zuzendaritzako Hautaketa eta Horniketa Zerbitzuan/ Araba kalea 45, 01006 Vitoria-Gasteiz.

5. OSASUN AZTERKETA:
– Epeak?: argitaratu ondoren, 2021eko apirila arte.
– Non?: ESI bakoitzeko POUetan emango dizute hitzordua.

Informazio guztia hemen: https://ope2016-2017.osakidetza.eus/aOPE2017/eus/index.jsp