LEP

Ataria » 2020/2021/2022/Egonkortze LEP: oinarri orokorrak

2020/2021/2022/Egonkortze LEP: oinarri orokorrak

Gaurko egunez argitaratu da 1736/2022 EBAZPENA, azaroaren 24koa, zeinaren bidez onartzen diren Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuan estatutupeko lotura finkoa lortzeko 2020/2021/2022 urteetako eta Egonkortzeko deialdietan sartutako hautaketa-prozesuak arautzen dituzten oinarri orokorrak

Oinarri hauen xedea da 2020ko LEPan, 2021eko LEPan, 2022ko LEPan eta Egonkortzeko LEPan Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko estatutupeko langileen kategorietan eskainitako destinoak betetzeko arau orokorrak ezartzea.

Deialdiko kategoriak zehaztu ondoren xedatuko dira deialdi honen xede diren zerbitzu sanitarioetako erakundeetako destinoak, haiei dagozkien kategoria eta lanpostu funtzionala eta haiek betetzeko eskatzen den titulazioa, hizkuntza-eskakizuna, derrigortasun-data (halakorik izanez gero) eta Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean ezarritakoaren araberako gainerako eskakizunak, bai lehiaketa-oposizioko blokeari dagozkionak, bai lehiaketako blokeari dagozkionak. Hala, destinoak ez dira zehaztuko Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorreko zikloari dagozkion destinoen behin betiko esleipena eta 2018-2019ko LEParen behin betiko esleipena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu arte. Esleipen-ebazpen horiek Osakidetzaren webgunean argitaratuko dira.

Izangaiek hilabeteko epea izango da eskabidea aurkeztu eta inskripzio-eskubideak ordaintzeko, deialdi bakoitzaren oinarri espezifikoak EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. Epe hori deialdiaren azken eguneko 14:00etan amaituko da. Salbuespen gisa, deialdiaren inguruabarrek hala eskatzen dutenean, hilabeteko epea ezarri edo luzatu ahal izango da oinarri espezifikoak jasotzen dituen ebazpenak ezartzen duen epean.

Informazio guztia daukazue esteka honetan: 2020/2021/2022/Egonkortzeko LEP deialdien Oinarri Orokorrak