LEP

Ataria » 2020/2021/2022ko LEP eta Egonkortze prozesuak: hutsen zuzenketa berria oinarri espezifikoetan

2020/2021/2022ko LEP eta Egonkortze prozesuak: hutsen zuzenketa berria oinarri espezifikoetan

Azaroaren 24ko hainbat ebazpenek hutsen zuzenketa berri bat ezagutu dute. Hona hemen zuzenketa horiek.

Ikusi da aipatutako ebazpenetan gisa horretako akats bat dagoela I. eranskineko 3.1.2 oinarrian, eskatutako titulazioaren fotokopia konpultsatuari edo notarioaren testigantzari buruzkoa, eta titulazio hori behar bezala dago I. eranskineko 2. oinarrian, izangaien betekizunei buruzkoan, a) letran.

Fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide-taldeko mediku kategorian (familiako medikuaren lanpostu funtzionala) lotura estatutario finkoa lortzeko hautaketa-prozesuak arautuko dituzten oinarri espezifikoetan beste akats bat antzeman da, merezimenduen baremoari dagokionez.

  • 1751/2022 Ebazpenean argitaratutako oinarri espezifikoetan, mediku kategorian (familiako medikuaren lanpostu funtzionala), fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide-taldean, beste akats bat antzeman da, merezimenduen baremoari buruzkoa hori ere.