LEP

Ataria » 2020/2021/2022ko LEP eta Egonkortze prozesuak: oinarri espezifikoetako akatsen zuzenketa

2020/2021/2022ko LEP eta Egonkortze prozesuak: oinarri espezifikoetako akatsen zuzenketa

2022ko abenduaren 27 argitaratutako Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian bi akats nabarmen aurkitu dira eta haien zuzenketa egiten da honako ebazpen honetan honela:

Akatsa duten ebazpenak: azaroaren 24ko 1737/2022, 1738/2022, 1739/2022, 1740/2022,1744/2022, 1745/2022, 1746/2022, 1749/2022, 1750/2022, 1751/2022, 1752/2022, 1754/2022, 1755/2022, 1756/2022, 1757/2022, 1758/2022, 1759/2022, 1760/2022, 1761/2022, 1762/2022, 1763/2022, 1764/2022, 1765/2022, 1766/2022, 1767/2022, 1768/2022, 1769/2022, 1771/2022, 1772/2022, 1773/2022, 1774/2022, 1775/2022, 1777/2022, 1779/2022, 1780/2022, 1784/2022, 1787/2022, 1788/2022, 1789/2022,1794/2022, 1798/2022, 1803/2022, 1804/2022, 1805/2022, 1806/2022, 1807/2022, 1808/2022, 1811/2022 eta 1814/2022 Ebazpenen bidez onartu ziren estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-proba arautuko zuten oinarri espezifikoak hainbat kategoriatan.

Lehenengoa.– Ebazpen horietako bakoitzaren I. eranskineko 3.1.2 oinarrian:

Honakoa esaten den lekuan:

«Oinarri orokorretako 14.1.1 apartatuan (lehiaketa-oposizioko blokea) eta 14.2.1 apartatuan (lehiaketako blokea) zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek honako dokumentu hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, 14.1.2 oinarrian (lehiaketa-oposizioko blokea) eta 14.2.2 oinarrian (lehiaketako blokea) zerrendatzen den dokumentazioaz gain:»

Honakoa esan behar du:

«Oinarri orokorretako 14.1.1 apartatuan (lehiaketa-oposizioko blokea) eta 14.2.1 apartatuan (lehiaketako blokea) zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:»

Bigarrena.– Euskarazko bertsioan, ebazpen bakoitzaren I. eranskineko 3.2.a.2 oinarrian:

Honakoa esaten den lekuan:

«Gai-zerrenda komunari buruzko galdera horiek prestatzeko bibliografia ere eranskin berean emango da.».

Honakoa esan behar du:

«Gai-zerrenda orokorrari buruzko galderak prestatzeko bibliografia ere eranskin berean emango da.».

INFORMAZIO GUZTIA DAKARREN EBAZPENERA ESTEKA

2022ko abenduaren 27 argitaratutako 1785/2022 Ebazpenean Fakultatibo Medikoak eta Teknikoak lanbide-taldeko Biokimikari Klinikoa kategorian bi akats nabarmen aurkitu dira eta haien zuzenketa egiten da honako ebazpen honetan honela:

Era horretako hutsak antzeman dira ebazpen horretan, eta zuzendu egin behar dira:

Lehenengoa.– Ezabatu egiten dira ebazpen horretan lehiaketa-oposizioaren blokeari buruz egindako erreferentzia guztiak, Biokimikari Klinikoaren kategoriako hautaketa-prozesuan lehiaketaren blokea baino ez delako sartzen.

Bigarrena.– Ebazpenaren I. eranskineko 3.1.2 oinarrian:

Honakoa esaten den lekuan:

«3.1.2.– Oinarri orokorretako 14.2.1 apartatuan (lehiaketako blokea) zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek honako dokumentu hauen fotokopia konpultsatua aurkeztu beharko dute, 14.2.2 oinarrian (lehiaketako blokea) zerrendatzen den dokumentazioaz gain:

– Medikuntzako, Farmaziako, Biologiako, Kimikako edo Biokimikako lizentziako tituluaren edo titulu baliokidearen eta Biokimika Klinikoko espezialitateko tituluaren fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.».

Honakoa esan behar du:

«3.1.2.– Oinarri orokorretako 14.2.1 apartatuan (lehiaketako blokea) zehaztutako puntuazio-hurrenkeraren araberako izangaien behin-behineko zerrenda argitaratu ondoren, I. eranskinean agertzen diren proposatutako izangaiek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute:

– Medikuntzako, Farmaziako, Biologiako, Kimikako edo Biokimikako lizentziako tituluaren edo titulu baliokidearen eta Biokimika Klinikoko espezialitateko tituluaren fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuaren I. eranskinean zehaztutakoa betez.».

INFORMAZIO GUZTIA DAKARREN EBAZPENERA ESTEKA