LEP

Ataria » 2020-21-22ko LEP eta Egonkortze-prozesua: huts-zuzenketa Odontologiako Fakultatibo Teknikoa

2020-21-22ko LEP eta Egonkortze-prozesua: huts-zuzenketa Odontologiako Fakultatibo Teknikoa

Bibliografia ataleko 2022/5617 (12/14) orrian,

honakoa esaten den lekuan:

«4.– Boj Quesada, J. Ramón. Odontopediatría: la evolución del niño al adulto joven. 1. edizioa. 2010. Ripano argit. ISBN: 978445815120».

Honakoa esan behar du:

«4.– Boj Quesada, J. Ramón. Odontopediatría: la evolución del niño al adulto joven. 1. edizioa. 2010. Ripano argit. ISBN: 9788493828707»