LEP

Ataria » 2020-21-22ko LEP eta Egonkortze-prozesua: OSO GARRANTZITSUA! betekizunak eta merezimenduak egiaztatzea

2020-21-22ko LEP eta Egonkortze-prozesua: OSO GARRANTZITSUA! betekizunak eta merezimenduak egiaztatzea

Hautaketa-prozesuaren zein unetan aurkeztu behar ditut betekizunak eta merezimenduak egiaztatzen dituzten agiriak?

Hautaketa-prozesu honetako BERRITASUN gisa baldintzak eta merezimenduak alegatzeko unea aurreratu da, bai Lehiaketa blokean, bai Lehiaketa-oposizioa blokean, hautaketa-prozesu honetan.
Onartutako eta baztertutako pertsonen behin betiko zerrenda jasotzen duen ebazpena argitaratu eta hurrengo hamar egun balioduneko epean aurkeztu beharko dira betekizunak eta merezimenduak egiaztatzen dituzten agiriak.