LEP

Ataria » (2023.01.18an zuzendua) Osatek LEP: oinarri orokorrak, merezimendu-lehiaketa eta Erradiologiako Mediku Espezialistaren oinarri espezifikoak

(2023.01.18an zuzendua) Osatek LEP: oinarri orokorrak, merezimendu-lehiaketa eta Erradiologiako Mediku Espezialistaren oinarri espezifikoak

Gaurko datarekin argitaratu da EHAAn Osatekekin lotura duen xedapena. Xedapen horren bidez onartzen dira alde batetik, lanbide-kategorien banaketa eta Osatekeko aldi baterako enplegua lehiaketa-oposizio bidez deialdi bereziaren bidez lan-kontratuko langile finko izateko hautaketa-prozesua arautuko duten oinarri orokorrak, eta bestetik, Erradiologiako Médiku Espezialistaren lehiaketa-oposizio bereko oinarri espezifikoak.

Deialdi hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da, eta oinarriak Osateken webgunean egongo dira eskuragarri.

DEIALDIAREN OPISIZIO-LEHIAKETAKO OINARRI OROKORRAK EZAGUTEZKO ERABILI ESTEKA HAU

DEIALDIAREN MEREZIMENDU-LEHIAKETAKO OINARRI OROKORRAK EZAGUTZEKO ERABILI ESTEKA HAU

ERRADIOLOGIAKO MEDIKUAREN DEIALDIKO MEREZIMENDU-LEHIAKETAKO OINARRI ESPEZIFIKOAK IKUSTEKO ERABILI ESTEKA HAU

ERRADIOLOGIAKO MEDIKUAREN DEILADIKO OPOSIZIO-LEHIKATEKO OINARRI ESPEZIFIKOAK IKUSTEKO ERABILI ESTEKA HAU (Huts-zuzenketaren IRAGARKIA, 2023.01.18ko EHAA)