2016-2017 LEP: behin betiko zerrendak eta izendapenak

2021eko uztailaren 30a datarekin argitaratu dira izangaien behin betiko zerrenda eta destinoen esleipena, honako kategoria hauei dagokienez: FAK. ESP. ERRADIODIAGNOSTIKOKO MEDIKUA, FAK. ESP. OSPITALE-PEDIATRIAKO MEDIKUA

2016-2017 LEP: hainbat kategoriatako izendapenak

2021ko 694, 695, 696, 697, 698 EBAZPENAK, maiatzaren 24koak, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko zuzendari nagusiarenak. Horien bidez argitara ematen da eranskinean ageri diren esleipendunak estatutupeko pertsonal finko izendatzen direla.