Iritziak

Ataria » 23/11/23ko Mahai Sektorial espresa

23/11/23ko Mahai Sektorial espresa

Atzo, 23/11/23an, SME 48 ordu lehenago deitutako Mahai Sektorial Espres batera joan zen, eta horrek, Osakidetzak ongi dakienez, zaildu egiten digu Mahaira joan ahal izatea eta gai-zerrendako puntuei buruzko dokumentazioa aldez aurretik eta arretaz aztertzea

EAGen ordutegi-aldaketak eta estaldurak – LMA kontsultategiak

Sendagileen Sindikatuak betidanik defendatu du mahai sektorialaren eginkizuna negoziazioa dela, eta ez enpresak alde bakarretik erabaki dituen gaiei buruzko informazioa jasotzea.

Administrazioa absentziak nola bete baloratzen ari da. Ordutegi-doikuntzak eta kontingentzia-plana bezalako neurriak aipatzen dituzte: Autokontzertazioa, triajea, PLA, PLC (aukerako lankidetza-plana-ATS-AAC), ispiluzko EAG, baita EAGak itxi ere. Adierazi du 2024ko hasieran aurkeztuko duela LMArako Estrategia Berria.

Era berean, “alboko kalteen” analisia eta tratamendua eskatzen dugu, hala nola Lehen Mailako Arretako, ABEEetako eta Ospitaleko Larrialdietako kontsulten gainkarga.

Osakidetzak, baina, “ordenatu eta kontratatu” nahi du, bere esanetan. Izan ere, “kontrata daitekeen guztia kontratatzen” duela azpimarratzen du. Ez dugu hori ukatuko, baina, behin beino gehiagotan esan dugun bezala, “kontrata daitekeen guztia kontratatu” ahal izateko, lan-baldintzak hobetu behar dira, bai eta 5/2023 Autokontzertazio Jarraibideari dagokion ordainsaria ere.

Ildo horretan, gogorarazi nahi dugu, bere garaian, Sendagileen Sindikatuak bilera telematikoa deitu zuela EAGetako eta Larrialdietako profesionalekin, gai horri heltzeko. Horren ostean, Sindikatuak Osakidetzari ohartarazi zion Jarraibide hori ez zela onartua izango. Eta badirudi asmatu genuela.

Bestalde, eskatzen dugu autokontzertazioaren ordainsariak eguneratzea (2018tik ukitu ere egin ez dena) eta dagozkion igoerak aplikatzea, beste ordainsari-kontzeptu batzuetan bezalaxe.

Donostialdea ESIko EAGen problematikari dagokionez, SMEkook LMAren Zuzendariordetzari behin eta berriz gogorarazten diogu gai horri buruzko informazio zehatza eskatu dugula, eta erantzunik eman ez digunez, eskaera sarrera-erregistroarekin egin behar izan dugula.

LAPei dagokienez, Sendagileen Sindikatuak, ohi lez, adierazi diogu osasun-prozesuen diagnostikoa eta tratamendua, arinak izan edo ez, eskumen medikoen esparruan sartzen direla, eta, beraz, Osakidetzak erizaintzari pertsonal fakultatiboarenak soilik diren funtzioak esleitzeko aliatzen duen lege-araudia eskatu diogu. Gure ustez, jarrera horrek intrusismo profesionala sustatzen du.

Lehen Mailako Arretako Autokontzertazioa

ESIek autokontzertazioa iragartzea eta, falta diren titularren kupoei dagokienez, B modalitatea ordaintzea eskatzen dugu; hau da, pertsona bat falta bada, 103 euro; bi falta badira, 206, etab. Puntu honetan Jarraibideari buruz egiten den interpretazioa ez baita homogeneoa.

Giza Baliabideen Zuzendaritzak “beherantz jotzeko” apetari loturik jarraitzen du, hau da, berak dioenez 103 euro banatu behar dira guztira, bertaratu ez diren profesionalen kopurua kontuan hartu gabe.Osakidetzarentzat, profesional batek lan bera egiten du pertsona baten edo hamar pertsonen lana ordezkatzen duenean. Gero harritu egiten da ez dutelako lanerako jenderik aurkitzen. Arazo hori gehien pairatzen dutenak ESIak dira, eta badirudi Giza Baliabideen Zuzendaritzari bost axola diola.

Hauteskunde-eremuak

Langileen Batzordeak handitzea eztabaidatu da, plantilla handitu den neurrian.

Galde-eskeak

Hitzartutako % 4ko osagarriaren ordainketa
: SMEk osagarri hori oraindik jasotzen ez duten fakultatibo guztientzat aplikatzea aldarrikatzen du.

Plazak hartzeko datak (18/19 EPE): Osakidetzak adierazi du Lehen Mailako Arretari dagokiona Gabon ostean izango dela (seguruenik urtarrilean), eta gainerako kategorietan “arin” ibiliko direla.

Lekualdatze Lehiaketa Ireki eta Iraunkorraren ziklo berria: 2024rako aurreikusten da.