Iritziak

Ataria » Aldi baterako kontratazio problematikoa – Fakultatiboen bitartekotasunen eskaintza: SMEren erronka Osakidetzari

Aldi baterako kontratazio problematikoa – Fakultatiboen bitartekotasunen eskaintza: SMEren erronka Osakidetzari

23/02/22an, Osakidetzak bitartekotasunen eskaintza egin zuen. Horren ondorioz, hainbat pertsona jarri dira harremanetan SMErekin, behin-behineko izendapenak izan arren, ez direlako eskaintza horren subsidiarioak izan. Aldi baterako lanean denbora gutxiago daramaten lankideei, aldiz, bitartekotasuna eskaini zaie.

SMEkook Hautaketa eta Hornikuntzako zuzendariordearekin harremanetan jarri ginen, eta hark jakinarazi zigun behin-behineko izendapenak zituzten pertsona horiei (hasieran 6 hilabete baino gutxiagokoak) ez zitzaiela bitartekotasunik eskaini, izendapen horiek ondoz ondoko luzapenak zituztenez, izendapen “luze” gisara hartuak izan zirelako, eta, horregatik, aldi baterako kontratazioko zerrendetan ez ziren “erabilgarri” moduan agertzen.

Azalpen zentzugabe horren aurrean, hurrengo egunean berriro deitu genion Osakidetzari, arratsalde horretan bertan telematikoki egingo zen premiazko bilera bat eskatzeko. Bilera luze eta tirabiratsua izan zen; izan ere, Osakidetza tematuta agertu zen izendapenei buruz egiten zuen interpretazio aske horretan, eta, gainera, “egiturazko aldi baterakoak” aipatu zituen, termino berria eta ezezaguna, ordura arte guretzat.

Guk, Euskadiko Sendagileen Sindikatuak, Giza Baliabideen Zuzendaritzari eskatu genion “aldi baterako izendapen estruktural” horiek berehala kodetzeko eta/edo erabilgarri gisa tratatzeko. Hitz bitan esanda, behin-behineko izendapen baten luzapenak izan ohi dituzten profesionalei ere bitartekotasunak eskaintzeko.

Ia hiru orduko bileraren ostean, ez genuen inolako akordiorik lortu, eta Euskadiko Sendagileen Sindikatukook Administrazioari ohartarazi genion, bere jarrera bideratzen ez bazuen eta SMEren proposamena oso-osorik onartzen ez bazuen, demanda baterako izapideak hasiko genituela. Demanda dagoeneko abian da.

Duela gutxi, Zuzendaritzak hurbiltzeko beste ahalegin bat egin du, baina Euskadiko Sendagileen Sindikatukook tinko eutsi diogu gure jarrerari eta aldarrikapenari, eta horrek, azkenean, fruituak eman ditu.

Aste honetan, SMErekin harremanetan jarri ziren laidotuek Osakidetzako Zerbitzu Zentraletatik bidali dizkieten jakinarazpenak helarazi dizkigute (ikusi behean), eta argi eta garbi ikus daiteke Giza Baliabideen Zuzendaritzak amore eman duela eta Euskadiko Sendagileen Sindikatuak eskatzen zuen guztia egin duela. Eta hori egin du, ohi duen legez, Euskadiko Sendagileen Sindikatuaren presioari eta esku-hartzeari inolako aitortzarik egin gabe.

Ezina ekinez egina!

A1 lanbide-taldeko hainbat kategoriatako bitartekotasunak estaltzeko eskaintza telematikoaren aurka aurkeztutako erreklamazioak kontuan hartuta, aldatu egin da Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2021eko uztailaren 21eko Akordioaren 27.1.e artikuluaren aplikazioa, Osakidetzako aldi baterako kontratazio-zerrendak egin eta kudeatzeari buruzkoa.

Horregatik guztiagatik, 2021eko kontratazio-zerrendekin egindako lehen eskaintza telematikotik eratorritako esleipenaren ondoren, sei hilabeteko edo gehiagoko iraupena (luzapenak barne) duten kontratazio-zerrenda laburretatik eratorritako izendapena duten hautagaiak hurrengo eskaintzarako prest daudela ulertuko da.

Aurretik azaldutakoa kontuan hartuta, 2023ko martxoan egindako bigarren eskaintza telematikoaren prozesua berrabiaraziko da, hautagaiak barne.

Une honetan, ezin da jakin berrabiarazte horrek hilabete horretan bidalitako esleipenak aldatzea ekarriko duen. Prozesua berrabiaraziko denez, datozen egunetan jasoko du berriro eskaintza, eta berriro egingo diren eskaerak baloratu ondoren jakingo dugu zer aldaketa egin daitezkeen, eta aldaketa horiek ere jakinaraziko dira.

1. jakinarazpena

Profesionalen Arretarako Unitatean eskura duzu Pertsonen Zuzendaritzaren jakinarazpen bat, behin-behineko izendapena bitarteko izendapen bihurtzeari buruzkoa, lanpostu huts sortu berri gisa.

Prozesu hori plantilla handitzeko espedientearen ondoren sortutako plantilla sortu berriko lanpostu huts batzuetan finkatu behar diren egiturazko behin-behineko izendapenak identifikatu ondoren egiten da.

Egitura-plazetan finkatuko diren iraupen luzeko behin-behineko izendapenak hautatzeko erabilitako irizpidea da zerbitzu-erakundeak antolamendu-unitate edo kostu-zentro berean iraupen luzeagoko aldi baterako izendapenak egitea, etenik gabe.

Profesionalen Arretarako Unitatetik pasa zaitezke jakinarazpena jasotzeko.

2. jakinarazpena