Iritziak

Ataria » Euskadiko Sendagileen Sindikatuaren lehen bilera telematikoen ondorioak – Lehen Mailako Arreta

Euskadiko Sendagileen Sindikatuaren lehen bilera telematikoen ondorioak – Lehen Mailako Arreta

Dakizuenez, abenduaren 12tik 18rako astean hainbat bilera telematiko egin genituen probintzietako Lehen Mailako Arretako sendagileekin

Bilera horien helburua LMAko kolektiboaren aldarrikapen nagusiak bateratzea zen, bai eta kontsultan lan-kargak murrizteko modua ere.

Logikoa denez, asistentzia-presioaren sentsazioa desberdina da aurkitutako estaldura gabeko kupoen arabera, eta, alde horretatik, aldakortasuna izugarria da zentroen artean. Gaur egun, zentro batzuetan plantillako langile fakultatibo guztiak  dihardute lanean (gutxienak), eta beste muturrean daude, langilegoaren erdiarekin dihardutenak.

Sendagileen Sindikatutik eskerrak eman nahi dizkiegu, benetan, konektatu ziren pertsona guztiei, parte hartzeagatik eta ekarpenak egiteagatik. Berretsi ahal izan genuen SMEk aspalditik aldarrikatzen dituen eskaera asko bat datozela profesionalen lehentasunekin.

Landu ziren gai nagusiak

1.- Agendak:

 • ‘Txikle-agenda’ EZ.  Telefono bidezko kontsultek oso elastikoak bihurtu dituzte agendak. Gainera, profesionalek beren gain hartu behar dituzten atzeratu ezin diren beharrak kontuan hartuta, agenda ez litzateke beteta egon behar goizaren hasieratik. Izan ere, zentro batzuetan, presio asistentzial handiagoko garaiak aurreikusten direnean, agendak berriro ixten dituzte % tan, horrelakorik gerta ez dadin.
 • Agenden autokudeatzea. Plan pilotu bat proposatu zen, profesionalak agenda aldatu ahal izan dezan dituen beharren eta pazienteen arabera.

2.- Kontsultak:

 • Gainjartzeak: lotsagarria da profesionalek euren artean kontsulta partekatu behar izatea; izan ere, bat atzeratzen bada, besteak, lanaldiari ekin ahal izateko, itxaron egin behar du.
 • ‘Zaborra’ deituriko kontsultak: pertsona batzuek profesionalen artean antolatzea proposatu zuten, eta aldian behin kontsulta bat egin atzeratu ezin diren beharak egiteko, lan burokratikoa betetzeko eta abar.
 • BAME tutoretza-lanari egokituak.
 • Kontsultaren euskarria:
 • Gizakia: Taldetxoa (sendagilea + erizaina + BAE –Bezeroaren Arretarako Eremua-), kontsulta-laguntzailea, triaje-erizaina (PLA –Autolimitazio Arineko Prozesua– ez dena), egintza medikoen “farmazia-banatzaileak”.
 • Teknikaria: Programa informatikoa, diktafonoa, entzungailuak.

3.- Bigarren mailarekiko lotura:

 • Aurrez aurreko atentzioari berriro heltzea (gutxienez lehen kontsultetan).
 • Ospitaleko espezialista bakoitzak bere zeregin burokratikoak bere gain hartu ahal izatea Lehen Arretan eraginik ez dezaten izan: proba osagarriak, errezetak…
 • Hitzorduen elkarrizketa eta kudeaketa hobetzea, koordinatzaile baten bidez. Bitarteko agintariren bati eginkizun horiek ematea. 2. mailak erabaki dezala zein pazientek itxaron dezakeen.
 •  Protokolo bateratuak Ospitaleko Arretarekin.
 • Etengabeko hobekuntza jarraitzeko bilerak (bai 1. mailaren barruan, bai 1. eta 2. mailaren artean).

4.- Autokontzertazio-ereduak:

 • Autokontzertazioa behin-behineko neurria zen, 2017an ezarri zena, eta orain egiturazkoa bihurtu da, erabili ezean ia bideraezina izango litzatekeena asistentzia mantentzea.
 • A eta B modalitateak gorantz berrikustea. EAG-Emergentziak jarraibidean osagarriak ordaintzea (ezin da gauza bera izan astearte batean lan egitea edo gau edo jaiegun batean lan egitea). Agenda zaharra “agenda zabala” berriro ezartzea baloratzea.

5.- Ordutegiak:

 • Ordutegi zaharretara itzultzea: txanda guztiak goizeko 8: 00etatik 15: 00etara jarriz EAGaren hasierarekin lotuko duen 17: 00ak arteko txandaren batekin. Arratsaldeko kupoak betetzea zaila da.

6.- EAGak indartzea.

7.- Estaldura zaileko eremuak:

 • Landa-medikuntza, demografia.
 • Hizkuntz-eskakizuna eremu ez-euskaldunetan.
 • Arratsaldeko kupoak.
 • Beste batzuk (gizarte-bazterketa jasateko arriskuan dauden biztanle asko dituzten eremuak)
 • SMEk Administrazioari egindako proposamenak:
 • Joan-etorrietako denbora lanaldian sartuta egotea.
 • Lan egindako denbora gehiago balioestea lekualdatze-lehiaketari, lan-eskaintza publikoari eta lanbide-garapenerako lehiaketari begira.
 • Urte batzuetan horrelako kupo batean lan egiteko prest dagoen sendagile batek plaza finkoa izateko aukera izatea, LEP bat egin behar izan gabe. Lanposturako hautagai bat baino gehiago egonez gero, betiere berdintasun-, merezimendu- eta gaitasun-printzipioak errespetatuz.
 • Sendagileak lortzeko hizkuntz-eskakizuna handikap bat den eremuetan, profesionalek beren lanaldiaren barruan euskarazko prestakuntza jaso ahal izatea.

8.- Prestakuntza sustatzea

9.- Aholkularitza Juridikoaren eskaera:

 • Antza denez, profesional batzuek adierazi zutenez, abokatu batekin hitz egin ondoren, jakinarazi zitzaien lanaldia amaitutakoan pazienteak ikusi gabe geratzen badira, kontsultatik joan daitezkeela inolako arazorik gabe. SMEk informazio hori gure Aholkularitza Juridikoarekin kontsultatzeko eta kontrastatzeko konpromisoa hartu zuen, neurriak lege-ondorio garrantzitsuak izan ditzakeela iruditzen baitzaigu, eta kontuz ibili behar dugu. Hurrengo bileretan komentatuko dugu.

10.- Herritarren laguntza:

 • Osasunaren prebentzioa eta sustapena.
 • Osasun-hezkuntza.
 • Elkarteak kontzientziatzea.

Presio-neurriak

Lehen Mailako Arretako sendagileek onartuko lituzketen presio-neurriei dagokienez ere iritzi desberdinak izan ziren. Zentro batzuek uste dute greba mugagabeak Osakidetza esertzera eta negoziatzera behartuko lukeela; beste batzuek, berriz, hilabete batez autokontzertazioa egiteari uztea edo auzo-elkarteen babesa bilatzea proposatzen dute. Zenbaitek Twitcheko kanal bat sortzea aipatu zuten, herritarrei Lehen Mailako Arretaren egunerokotasunaren berri emateko.

SME sindikatukook aipatu genuen Lehen Mailako Arretaren egoera Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordeari helarazteko aukera, bere garaian Emergentziekin eta Ospitaleetako Larrialdiekin egin genuen bezala (EUREME plataforma).

Halaber, aldarrikapenen dekalogo moduko bat egitea proposatu genuen, eskari horiek lortzeak ekarriko lituzkeen arretaren hobekuntzekin, eta herritarren sinadurak eta babesa eskatzea.

Euskadiko Sendagileen Sindikatuan bigarren bilera-sorta telematiko bat egiteko asmoa dugu, gaiak mugatzeko eta Lehen Mailako Arretako fakultatibo guztientzat komunak diren aldarrikapenen zerrenda bat ezartzeko.

SMEn profesionalei laguntzeko prest gaude erabakitzen den edozein ekimenetan, betiere ekimenarekin bat egiten badute. Edozein ekintzak ez du baliorik, ez bada kolektiboaren gehiengoak batera egiten ez badu.

SMEk LAAri buruz duen jarrera

Hainbat pertsonak galdetu ziguten ea Lehen Arreta Arnasberritzen (LAA) erakundearekin harremanetan jarri ginen edo harremanik genuen. Azaldu genuen hainbat saiakera egin genituela erakundearen sorreran haiengana hurbiltzeko, buletinen bidez lehenengo, eta pertsonalki, bertako kideen bidez, ondoren. Hala eta guztiz ere, ez dugu komunikazio erraza izan erakunde horrekin; hori bai, aitortzen diogu, nola ez, hasieran kolektiboa biltzeko eta mobilizatzeko izan zuen gaitasuna. Uste dugu, hala ere, Osakidetzako sindikatu guztien babesa bilatzeak arazoa funtsean medikua denean – askok uste dugun bezala, eta ez SMEk bakarrik – eta Administrazioak lantaldeak sortzeko egindako proposamenari men egiteak, azkenean, ekimena indargabetu zuen, eta ahalegin guztia lausotuta geratu zen.

Antza denez, Lehen Mailako Arretak bizi duen egoera larriaren aurrean, LAAk bere burua indarberritu du eta urtarrilaren 14rako batzarra deitu du. Ildo horretan, Sendagileen Sindikatutik adierazi nahi dugu prest gaudela sendagileon kolektiboarentzat hobekuntzak bilatzen dituzten eta kalitatezko Osasun Publikoa helburu duten ekimenak babesteko.