Iritziak

Ataria » Garapen profesionala, 2022ko deialdiaren ebazpena: profesionalen etsipena

Garapen profesionala, 2022ko deialdiaren ebazpena: profesionalen etsipena

2022ko Garapen Profesionalaren (GP) Ebazpena argitaratu zenetik, hainbat pertsona jarri dira harremanetan Sendagileen Sindikatuarekin, beren etsipena, ezinegona eta haserrea helarazteko

Horietako gehienak hurrengo mailara iritsi ezinik geratu dira B blokean, hau da, prestakuntza-blokean, beharrezko puntuazioa lortu ez dutelako.

Deialdi honek ez du zerikusirik SMEk antzinatasunagatik bakarrik maila aitortzea lortu zuen ezohiko deialdiarekin. 2005/11/22ko GP eredu zaharrean oinarritu da. Eredu horretan, B atal hori gainditzeko gutxieneko puntuazioa honako hau da:

Garapen Profesionala, B Blokea: ezinezko misioa

Adibide batzuk…

  • 1. maila lortu nahi dutenentzat izan ezik, gainerako fakultatiboek beren jardun profesionalaren azken sei-zazpi urteetan 20, 35, 46 eta 57 puntuko puntuazioa egiaztatu behar dute 1., 2., 3. eta 4. mailak lortzeko, hurrenez hurren.
  • Egoitzako prestakuntzak 5 puntu ematen ditu.
  • 600 orduko master presentzial batek 16 puntu ematen ditu, eta 8 puntu online master batek.
  • Prestakuntza-jarduerek (ikastaroak, tailerrak, mintegiak…) 0.6 puntu ematen dituzte kreditu bakoitzeko presentzialak direnean edo ez-prezentzialak eta kredituetan barematuak, eta 0,3 puntu kreditu bakoitzeko ez-presentzialak direnean eta ordu edo egunetan barematuta daudenean. Kreditu bat 10 eskola-orduren baliokidea da. Adibidez, 100 orduko ikastaro presentzial batek (10 kreditu) 6 puntu ematen ditu. EGUNERATUA
  • Espezialitate bateko tutorea izatea puntu bat ematen du urteko, eta gehienez 10 urte.
  • Aldizkari nazional bateko artikulu batek 3.5 puntu ematen ditu jatorrizkoa bada; berrikuspena bada, 1.75 puntu.
  • Nazioarteko kongresu bateko presidente izateak 5 puntu ematen ditu ekitaldi bakoitzeko, eta nazio- eta eskualde-mailakoa bada, 3 puntu; bokala bada, 2 puntu.
  • Ikertzaile nagusi gisa bi urte baino gehiagoz ikerketa-proiektuetan parte hartzea 8 puntu ematen ditu, 4 ikertzaile laguntzailea bazara, eta 2 urte edo gutxiago badira, 6 eta 3 puntu, hurrenez hurren.

Argi dago, eskakizun-maila hain handia izanik, ia ezinezkoa dela puntuazio hori lortzea, are gehiago fakultatiboen kolektiboaren zati handi batek, egungo profesionalen defizit handia dela-eta, ez dauden kideen ordezkapena egin behar duenean, bere prestakuntzaren kaltetan. Ez dago astirik dena egiteko.

Horregatik, gaur egun oinarri duten ebaluazio-eredua guztiz bidegabea eta zaharkitua iruditzen zaigulako, Garapen Profesionaleko eredu berri bat negoziatzen ari gara Osakidetzarekin… Beno, Osakidetzarekin eta gainerako sindikatuekin.

Gotzone Sagardui sailburuaren eskutik etorri zen GParen Batzorde zentzugabea sortzeko proposamena, baina ia mundu guztiak dakienez: “zerbaitek ez funtzionatzea nahi baduzu, batzordeak sortu”. Bere garaian, SMEk erabateko desadostasuna erakutsi zuen kategoria guztietarako GPeko eredu bakarra lantzearekin.

Izan ere, sindikatuekin akordio batera iritsi nahi izatea, gure kolektiboari datxezkion ezaugarri horiek, kasurik onenean, ez dute ezagutzen, eta, kasurik txarrenean, gutxietsi egiten dituzte, benetan denbora galtzea iruditzen zaigu. Egia da, bere garaian, Osakidetzako zuzendari nagusiak jakinarazi zigula negoziazio-bide bakarra Batzorde hori zela, eta kanpoan egotearen eta fakultatiboak ez ziren beste sindikatu batzuei GP eredu berria negoziatzen uztearen ikuspegitik, parte hartzea erabaki genuen.

Esan behar da, orain arte, eta aurreko buletinetan jakinarazi dizuegun bezala (I. kap., II. kap., III. kap., IV. kap.), egin diren bilerak tramite hutsa baino ez direla izan, Osakidetzak ez baitu negoziatzeko borondaterik erakutsi.

Izan ere, “negoziazio-batzorde” hori eratu aurretik, Sendagileen Sindikatutik Giza Baliabideen Zuzendaritzari eta Prestakuntzako Zuzendariordetzari Garapen Profesionalaren Eredu Berriari buruzko gure proposamena helarazi genien. SMEko lantalde batek egindako proposamen bat, estatuko gainerako lekuetako GParen ereduak zehatz-mehatz aztertu ondoren, bai eta maila jakin batera iristeko medikuek ditugun zailtasunei buruz ere.

Garapen Profesionaleko bidezko eredu berri bat lortzea, fakultatiboen berezitasunak, prestakuntza berezia, erantzukizuna eta egungo egoera kontuan hartuko dituena, oztopo-lasterketa bat da, egia esan. Oztopo horiek saihesten errazagoa izango zaigu profesionalen babesa badugu; izan ere, Sendagileen Sindikatua garen aldetik, ez da gauza bera Osakidetzarekin negoziatzea medikuen heren baten babesarekin edo ordezkatzen dugun kolektibo osoaren edo gehiengoaren babesarekin.