Iritziak

Ataria » Larunbat, igande eta jaiegunetako bisita-pasea: badago zertaz hitz egina

Larunbat, igande eta jaiegunetako bisita-pasea: badago zertaz hitz egina

Atzo, 24/04/17an, Euskadiko Sendagileen Sindikatuak bilera bat deitu zuen zoom bidez, ospitaleko bisita-paseen arazoa aztertzeko. Bertara sareko hainbat zerbitzu eta ospitaletako medikuak konektatu ziren.

Lehen kontaktu horretan, zentroei buruzko informazioa bildu nahi genuen, eta bisita-pase horiek nola egiten ari diren jakin nahi genuen (ordainsaria, nominako kontzeptua, hilean egindako bisita-paseen kopurua – larunbatetan zein jaiegunetan –, etab.).

Bestalde, aipatu behar da deialdia nahiko azkar egin zela, Zuzendaritza Nagusiari 100 pertsona inguruk sinatutako gutun bat emateko asmoa helarazi zitzaigulako. Gutun horretan jakinarazten zen, aldaketarik ez zegoenez, apirilaren 20tik aurrera larunbatetan bisita-pasea egiteari utziko ziotela. Horrek kezkatu gintuen gutun hori sinatu zuten profesionalei eragin ziezaiekeen kalteaz, atzo bileran azaldu genien bezala (espedientea, etab.).

SMEkook bi dokumentu helarazi eta azaldu genituen:

Biak 2008ko ekainaren 27koak dira, eta argi eta garbi adierazten da larunbateko bisita-pasea 315 euro ordainduko dela, eta igandekoa edo jaiegunekoa 420 euro. Era berean, honako hau aipatzen da: “adierazitako zenbatekoek Osakidetzan oro har aplikatzekoak diren urteko ordainsari-igoerak izango dituzte“.

Ildo horretan, profesionalekin berretsita eta ikusita ez zirela horrela ordaintzen ari, baizik eta 300 euroko Produktibitatea/Itxaron-zerrenda izeneko kontzeptu batean, bai larunbateko, bai igande eta jaiegunetako bisita-paseak, Sendagileen Sindikatukook konpromisoa hartu genuen, eta jendea animatu genuen dagozkion igoerak eta 4 urteko atzerapenak erreklamatzera, estatutupeko langile izateagatik.

Hala ere, gauza batzuek harritu egin gintuzten. Alde batetik, Produktibitatea/Itxaron-zerrenda nominaren kontzeptu hori (gizalanen/autokontzertazioaren antzekoa). Bestetik, bitxia iruditu zitzaigun zerbitzu-burutza batek “aurrekoa indargabetzen zuen” dokumentu baten inguruan egindako aipamena, eta Gurutzetako Unibertsitate Ospitaleko gerentziak Osakidetzan gai horren inguruan lantzen ari ziren zirriborro bati egindako aipamena.

Ezin zen bestela izan, eta ezin izan genuen aldez aurretik egin, zehatz-mehatz berrikusi dugu bisita-paseei buruzko guztia, eta kronologikoki jarraian zehazten duguna jakin dugu:

Nola ez, aurrez egin ezin izan duguna egin dugu, dokumentazio guztia zehatz-mehatz berrikusi dugu, eta bisita-paseei buruzko guztia kontsultatu diegu ESI desberdinetako kontaktuei, eta kronologikoki jarraian zehazten duguna jakin dugu:

  • Sendagileen Sindikatuak Mahai Paritarioaren akordioa sinatu zuen Osakidetzarekin, ondoren Zuzendaritza Nagusiaren 2/08 Jarraibidean berretsiko zena (aurrerago azaldu den bezala).
  • Herri Kontuen Euskal Epaitegiak txosten bat egin zuen Osakidetzaren 2011ko kontuei buruz, eta hilabete batzuk geroago argitaratu zen. Bertan, honako hau zioen: “Hainbat produktibitate-osagarri ordaindu dira, LBAEn aurreikusita ez daudenak”, eta, beraz, “2012ko maiatzetik aurrera jasotzeari uzten zaio, Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiaren 443/2012 Ebazpenean ezarritakoaren arabera”.

Laburbilduz, Osakidetzak, Akordioaren Batzorde Paritarioan ezarritakoa bete beharrean, “forma-akats” bati eusten dio, eta nominen ebazpen baten bidez, batzorde horretan erabakitakoa indargabetzen du. SMEri aldez aurretik helarazi gabe, inolako justifikaziorik gabe eta nahi duelako; etikaren eta logikaren arabera Gobernu Kontseiluan onartu behar zuenean.

  • Gauzak horrela, 2012ko ekainean mezu bat bidali zen ESIen zuzendaritza medikoetara, eta bertan larunbatetan ospitaletan egiten diren bisita-paseak konpentsatzeko modua “gaitzen” da. Eta, alde bakarretik, bururatzen zaie Autokontzertazioari buruzko 3/2001 Instrukzioaren barruan sartzea; beraz, ezartzen da 43 euro ordainduko direla orduko, eta gehienez 300 euro larunbateko lanaldi oso bakoitzeko (7 ordu).
  • Ondorengo mezu batean, eta ESI batek igande eta jaiegunetako bisita-paseak nola ordaintzeko asmoa zuen galdetu ondoren, Asistentzia Sanitarioko Zuzendaritzak bere aurreko posta aipatu zuen, larunbatetan bezala ordainduko zela esanez “, eta lasai-lasai gelditu zen.

Eta horixe da gaur egun bisita-paseei dagokienez bizi dugun egoera. Bide judizialetik SMEk bere garaian Osakidetzarekin adostu genuena errespetatzea lortzen ez dugun bitartean, tamalez, ezin izango ditugu erreklamatu atzo esan genizkizuen zenbatekoak eta atzerapenak. Argi dago, autokritika eginez, ikerketa-lan zehatz hori zuekin bildu aurretik egin beharko genukeela, eta barkamena eskatzen dizuegu gai honekin sortu dizkizuegun itxaropenengatik. Ahal dugun guztia egiten dugu. Horregatik, orain arte jakin dugun guztia zehatz-mehatz eta gardentasunez azaldu nahi izan dizuegu.

Oraingoz diru hori erreklamatzeko aukerarik ez izatea ez da oztopo Osakidetzarekin gai hori berriro negoziatzen saiatzeko. Ez bakarrik zenbateko ekonomikoei dagokienez, baita larunbat eta jaiegun kopuruari, gehieneko mugari edo lan-kargen azterketari dagokienez ere. Oraingoan, dena “ondo lotuta” utziko dugu, eta ez dugu ziurtzat joko Osakidetzaren hitzak eta sinadurak Sendagileen Sinditaturenak adinako balioa dutenik. Gainera, badugu SMEren Aholkularitza Juridikoa gaia aztertzen.

Horretarako, garrantzitsua da zuen feedbacka, lankidetza eta laguntza izaten jarraitzea; izan ere, zerbitzu eta ESIetako kasuistika hain da askotarikoa, ezen guztiontzako puntu komun onuragarriak ezarri beharko baititugu, Sendagileen Sindikatuak zuen izenean Osakidetzako Zuzendaritzari helaraziko dizkion aldarrikapenen oinarri izan daitezen.

Aholkularitza Juridikoaren txostena dugunean, eta hauteskunde autonomikoak igaro ondoren, ordura arte Osakidetza stand by egoeran egongo delako, bilera telematiko batera deituko zaituztegu, berritasunen berri emateko eta bisita-paseak negoziatzen hasteko oinarrizko ildo komun batzuk adosten saiatzeko.