LEP

Ataria » Nahasmena hautaketa-prozesuetako dokumentazioan

Nahasmena hautaketa-prozesuetako dokumentazioan

SMEn hainbat ESIren kontsultak jaso ditugu, Egonkortze-prozesuko LEParen, 20-21eko LEParen eta 22ko LEParen hautaketa-prozesuan aurkeztu beharreko dokumentazioari buruz.

Osakidetzarekin kontsultatu ondoren, horri buruzko ahozko informazio hau eman digute:

Baina, ezohiko LEP honetan, nahita ez aurkeztu behar dena da, izena eman duzun kategoria bakoitzak baliozkotu ez duen guztiaren (merezimendu, NAN, …) kopia bat .

Balidatuta dauden merezimenduak ez dira berriro aurkeztu behar, ezta NANa ere, baldin eta aurrekoaren aldean aldaketarik ez badago (izena, helbidea, etab.).

Merezimenduak aurkezteko epea onartuen eta baztertuen behin betiko ebazpena argitaratu den unearen araberakoa izango da. 10 egunekoa izango da, argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Hala ere, 18-19. LEPan, dokumentazioa aurkezteko epea da betidanik egin izan dena, eta gaur egun irekita dago hainbat multzotan. Uztailaren 20an amaitu dira argitaratu ziren lehenengoak, uztailaren 24an bigarren blokea, uztailaren 27an hirugarrena eta uztailaren 31n, argitaratutako azken blokea.