Iritziak

Ataria » SME eta EAG eta Emergentziak bilerak: SMEk posta-kontu bat gaitu du gorabeherak jakinarazteko

SME eta EAG eta Emergentziak bilerak: SMEk posta-kontu bat gaitu du gorabeherak jakinarazteko

23/02/15ean, Euskadiko Sendagileen Sindikatua telematikoki bildu zen EAGko eta Emergentzietako sendagileekin, goizeko eta arratsaldeko txandetan.

pac-emergencias@sme.eus

Beti bezala, SMEtik eskerrak eman nahi dizkiegu parte hartu duten guztiei.

SMEren helburua zerbitzu horietan egin zen sinadura-bilketaren gaia aztertzea zen, Autokontzertaziorako Jarraibide berri bat negoziatzea eskatzeko, 5/2022 jarraibidea kontuan hartzeaz gainera asteburu, gau eta jaiegunei dagozkien ordainsari aldakorrak jasoko dituena.

Alde batetik, profesionalei Osakidetzaren jarreraren berri eman genien. Oraindik ere, etengabe, errepikatzen dute SATSEren epaiak behartu dituela 5/2022 Jarraibidea kentzera, eta hori ez da oztopo (ezta egia ere) EAGko eta Emergentzietako langile fakultatiboen aldeko Jarraibide berri bat negoziatzeko. Giza Baliabideen Zuzendaritzak ziurtatu zuen gai hori Mahai Sektorialean aztertuko dela.

Bestetik, SMEren Aholkularitza Juridikoak pertsona batzuek beren atzerapenak ordain diezazkieten eskatzeko jarri nahi duten erreklamazioa aztertu eta baloratu zuen. Sendagileen Sindikatuan uste dugu erreklamazio-prozesua urteak luza daitekeela eta, kontrako epaia izanez gero, doktrina eta/edo jurisprudentzia negatiboa sortuko lukeela, baita bide hori jarraitu nahi izan ez duten medikuentzat ere. Gainera, erreklamatu nahi dena negoziazio bidez lortu nahi dugunaren oso azpitik dago.

Jakina, Osakidetzak , 5/2018 Jarraibidea ezarriz, “hutsuneak” betetzea lortzen duen bitartean (400 euro 12 orduko moduluengatik), ez da inoiz egongo jarraibide berri bat negoziatzeko. Horregatik, aparteko txanda horiek egiteari uko egiten dioten profesionalei aholkatzen diegu, Administrazioari idatziz jakinaraztea, jarreraren arrazoi nagusia eta beste baldintza batzuetan laguntzeko prest daudela (prest badaude) adierazita.

Bileran egon diren pertsona batzuen harridurarako, Sendagileen Sindikatua ez da dena dakien eta dena ikusten duen “Anaia Handia” bat. Ordezkatzen dugun kolektibori esker pisu espezifiko handia dugun arren, gaixoei laguntza ematen jarraitzen duten profesionalez osatutako sindikatua baikara, eta, beraz, sareko pertsona eta zentro guztietara iristeko mugak ditugu. Horregatik, posta elektroniko hau gaitu dugu (pac-emergencias@sme.eus), egoki deritzezuen gorabehera eta irregulartasunen berri eman diezaguzuen.

Azpimarratu behar da nahiz eta SME izan zen Gotzone Sagardui sailburua publikoki salatzen lehena “medikurik ez zegoen lekuetan erizaintza jarriko zuela” adierazi zuenean (deklarazioak egiaztatzea eta NPrako lotura jartzea), intrusismo profesionala medikuen elkargoen jarduera-eremuaren barruan ere sartua dago, tamalez. Hala eta guztiz ere, Sendagileen Sindikatua gure lan-eskubideen alde borrokatzen den fakultatiboen elkarte bat da, eta, ildo horretan, Osakidetzarekin baliozko solaskide bakarra. Horregatik, logikoena Elkargoen eta Sendagileen Sindikatuaren arteko lankidetza-harremana izango litzateke, bakoitzak nagusi den eta berea duen eremuan, profesionalen eta, beraz, lanbidearen interesak zaintzeko.