Iritziak

Ataria » SMEk sexu-jazarpenaren aurkako konpromisoa hartzen du

SMEk sexu-jazarpenaren aurkako konpromisoa hartzen du

Gaur, Emakumearen Nazioarteko Egunean, pertsona batek sexu-jazarpena eta/edo sexuagatiko jazarpena jasaten duenean dituen tresnak azalduko ditugu

emakumeen nazioarteko eguna 2022

Sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena bereizkeriazko jokabideak dira, eta pertsona baten duintasunaren aurka egitea dute helburu, batez ere larderiazko, apalesgarrizko edo iraingarrizko ingurunea sortzen denean. Sexu-jazarpena helburu sexuala duten portaera fisiko edo hitzezkoei dagokie soilik. Eta, sexuagatiko jazarpena bada, jarrera zabalagoak hartzen ditu, hala nola irainak edo iruzkin iraingarriak pertsona baten sexuaren arabera, sexu-asmorik gabe.

Nahi ez diren jarrerak dira, genero-desberdintasunaren ondorio, eta berariaz debekatzen dituzte Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoak eta gainerako ordenamendu juridikoek.

Osakidetzak nahitaez sustatu behar ditu sexu-jazarpena eta sexuan oinarritutako jazarpena saihesteko lan-baldintzak, eta, horretarako, prozedura espezifikoak ezarri behar ditu horiek prebenitzeko, eta protokoloak ezarri behar ditu salaketak edo erreklamazioak bideratzeko. Ildo horretatik, SMEk Berdintasun Plana eta Sexu Jazarpenaren eta Sexuagatiko Jazarpenaren aurkako Protokoloa onartu eta abian jarri ditu. Hasieratik, SMEren parte-hartze aktiboa funtsezkoa izan da diskriminaziorik gabeko lan-giroaren aldeko tresna horien hedapena bermatzeko.

Zer egin egoera horietan?

1.- SMEren bitartez:

  • Berdintasunean trebatutako eta esperientzia duen emakume profesionalen talde bat dugu, eta prozesu osoan edo zati batean aholkuak eta/edo laguntza eman diezazukete.
  • Jakin ezazu uneoro bermatuko dela informazioaren konfidentzialtasuna.

2.- Intranetaren bidez:

Sexu-jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren aurkako borrokak eskatzen du:

  • Portaera horiek identifikatzeko sentsibilizatzea (kasu askotan normalizatuak).
  • Biktimen osasuna eta duintasuna babestea.
  • Ingurunea desagerrarazteko kontzientziatzea.

Guztion lana da.