Pribatutasun politika

Ataria » Pribatutasun-politika(SME)

1. Pribatutasun-politikari sarrera

Webgune hau («Gunea») SMErena da, eta SMEk erabiltzen du, pribatutasun-politika honek aipatzen dituen datu pertsonalak tratatzeko.

HARREMANETARAKO DATUAK

 • Helbidea: Autonomía, 1 – 1 D – 48012 – Bilbo
 • Telefonoa: 94 444 98 67
 • Posta elektronikoa: sme@sme.es

Gune honen pribatutasun-politikaren helburua da datu pertsonalak babesteko 2016/679 EB Erregelamenduaren 12. artikuluan ezarritako informazio- eta gardentasun-betebeharra betetzea. Halaber, datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko 3/2018 Lege Organikoaren 11. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, informazio-betebeharra “lehen geruza” izeneko oinarrizko informazioaren bidez egin den kasuetan, pribatutasun-politika hori “bigarren geruza” gisa hartzen den informazio gehigarriari dagokio, eta hor daude deskribatuta datu pertsonalak babesteko 2016/679 EB Erregelamenduaren 13. eta 14. artikuluetan eskatzen diren elementu gehigarriak.

2. Datu pertsonalen tratamendua

Zure datu pertsonaletan egindako eragiketak edo eragiketa multzoak tratamendu bidez identifikatzen dira. Ondoren, SMEk tratamendu bakoitzari buruzko informazio zehatza ematen du, Datuak Babesteko Espainiako Agentziak ezarritako gidaren arabera:

Egiten dituen eskaeren eta elkarrekintzaren arabera, bildutako datu pertsonalak HLZk tratatuko ditu, helburu hauekin:

A. Aurkezten dizkiguzun eskabideei erantzuteko, Web Orrian horretarako dauden inprimakien bidez edo afiliazio buletinaren bidez:

 • Webguneko harremanetarako inprimakiaren bidez edo SMErekin zuzeneko telefono bidez tramitatzen diren informazio eskaerak kudeatu, tramitatu eta erantzutea.
 • Erabiltzailearen, SMEren gorabehera edo kontsultei erantzutea eta haiek kudeatzea.
 • Entitateko afiliazioa kudeatu eta tramitatzea, hala eskatzen badu eta bidezkoa bada.

B. Jakinarazpenen bidez zuri informazioa emateko:

 • Komunikazio pertsonalizatuen bidalketa kudeatzea, hala nola, buletinak eta SMEren jarduerari lotutako bestelako informazio interesgarriak posta elektronikoaren, SMSen edo antzekoen bidez.

Zer datu tratatuko ditu Euskadiko Sindikatu Medikoak?

Egiten duen eskaeraren arabera, HLZk datu-kategoria hauek trata ditzake:

 • Identifikazio datuak: izena, abizenak, NAN.
 • Harremanetarako datuak: posta helbidea, telefonoa (finkoa eta/edo mugikorra) eta helbide elektronikoa.
 • Datu akademiko eta profesionalak: prestakuntza eta titulazioak, lanbide esperientzia.
 • Datu ekonomikoak: atxikitzeko/afiliatzeko beharrezkoa denean, zure kontu-zenbakia eskatuko dizugu, dagozkion karguak egin ahal izateko.

Datuek indarrean jarraituko dute haiek biltzea eragin zuen helburuak iraun bitartean. Zerrenda bukatutakoan, estatutuetan ezarritakoari jarraikiz gordeko dira.

Erakundeak datuak behar bezala blokeatuta eduki ahal izango ditu, epe horiek bukatuta legezko erantzukizunak sor badaitezke.

3. Datu pertsonalak hirugarrenei jakinaraztea

Datuak honako hauei jakinarazi ahal izango zaizkie:

 • Osakidetza: SMEren estatutuetan ezarritakoaren arabera, afiliatuaren izenean.
 • Bankuak: afiliazio kuota kobratzeko, hala dagokionean.

Era berean, SMEri zerbitzuak ematen dizkioten hirugarrenek ere eskuratu ahal izango dituzte haren datuak, hala nola, ostatuaren edo garapen informatikoaren hornitzaileek, kanpo- eta barne-aholkulariek, gai horretan eskumena duen administrazio publikoak etab. Hirugarren horiek ez dute, inola ere, beren xedeetarako erabiltzeko gaitasunik, hala nola informazio komertziala bidaltzeko edo datuak beste entitate batzuei emateko, aldez aurretik baimena eman gabe.

Nazioarteko datu-transferentziak:

SMEk ez du datu pertsonalen transferentziarik egiten Europatik kanpo.

4.- Datu pertsonalen segurtasuna

Saiatzen gara segurtasun-neurri tekniko eta fisiko egokiak erabiltzen, beste modu batera transmititu, biltegiratu edo prozesatzen diren datu pertsonalak babesteko, gure Guneari dagokionez, ustekabean edo legez kanpo suntsitu, galdu, aldatu, baimendu gabeko zabaldu edo sartzetik. Neurri horien artean daude informatika-babesak eta artxibo eta instalazio babestuak. Gure zerbitzu-hornitzaileak ere kontu handiz aukeratzen dira, eta webean babes-neurri egokiak erabili behar dituzte, industriako SSL zifratu estandarra erabiltzen baita datu-transmisioak babesteko. Gaur egungo nabigatzaile gehienek onartzen dute eremu horiek erabiltzeko behar den segurtasun-maila.

5. Datuak babesteko legeriaren arabera dituen eskubideak

Zenbait eskubide dituzu datuak babesteko legeen pean. Hauek izan daitezke (dagokionaren arabera):

 • Edonork du eskubidea SMEn berari buruzko datu pertsonalak tratatzen ari garen jakiteko eta horri buruzko informazioa lortzeko;
 • datu pertsonaletarako sarbidea eskatzeko eskubidea; horrek esan nahi du zuri buruz zer datu ditugun jakitea;
 • zuzenketa-eskubidea, datu pertsonal okerrak zuzentzeko eskatzea barne;
 • dagokion prozesamendua murrizteko edo datu pertsonalak prozesatzeari aurka egiteko eskubidea,
 • datu pertsonalak ezabatzeko eskatzeko eskubidea, datu horiek jasotzeko beharrezkoak ez direnean;
 • datuen tratamenduari aurka egiteko eskubidea, baldin eta aldez aurretik baimenik eman ez bada eta bidezko arrazoi premiazkorik edo erreklamazioen defentsarik ez badago;
 • datuak eramateko eskubidea, egoera jakin batzuetan makina batek irakurtzeko moduko formatuan datu pertsonalak lortzea barne, betiere tratamendua automatizatua bada.
 • baimena aldez aurretik eman duen edozein tratamenduri adostasuna kentzeko eskubidea.

Zure eskubideak eskatzeko, idatzi bat bidali behar duzu sme@sme.es helbidera, edo, bestela, zure eskubideei buruzko edozein kontsulta egin dezakezu, sarreran adierazitako harremanetarako bideak erabiliz.

Eskubideen eskaera tramitatu ahal izateko, beharrezkoa izango da eskatzailearen identitatea egiaztatzea eta datuen jabea dela egiaztatzea. Hortaz, jakinarazpen horretan izena, abizenak, eskaeraren eskaera zehatza eta erantzuna jakinarazi nahi zaion helbidea adierazi beharko dira. Behar izanez gero, nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia eska dezakegu.

Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko 3/2018 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorriz, SMEk formulario egoki bat bidal diezaioke hala eskatzen duenari eskubideak eskatzen laguntzeko.

Kontrol-agintaritzari bere eskubideen babesa behar izanez gero, jo ezazu Datuak Babesteko Espainiako Agentziara (www.aepd.es) web orriaren bitartez edo haren helbidera (Jorge Juan kalea, 6, Madril, 28001 posta-kodea).

6. Estekak

SMEren web orriak hiperestekak izan ditzake SMEk kudeatzen edo kontrolatzen ez dituen beste leku batzuetarako. Horregatik, SMEk ez du bermatzen, ezta bere gain hartzen ere, web gune horietako edukien edo haien pribatutasun-praktiken zilegitasuna, fidagarritasuna, erabilgarritasuna, egiazkotasuna eta gaurkotasuna. Mesedez, SMEkoak ez diren web gune horiei informazio pertsonala eman aurretik, kontuan izan datuak babesteari dagokionez gure web gunetik urrun egon daitekeela.