Prentsa-oharrak

Ataria » Mahai Sektoriala: EAG eta Emergentzietarako autokontzertazioa negoziatzeko itxurakeria

Mahai Sektoriala: EAG eta Emergentzietarako autokontzertazioa negoziatzeko itxurakeria

Gaur, 24/06/10ean, SMEkok Mahai Sektorial berri batera joan gara, “ustez” EAG eta Emergentzietarako Autokontzertazioa negoziatzeko

 “Ustez”, Sendagileen Sindikatuak egindako alegazio bakar bat ere jaso ez duen negoziazio-proposamena ez delako benetako negoziazioa, “epaia betearazteko proposamena” baizik.

Idatziz eta ahoz Osakidetzari helarazi dizkiogun alegazioak gure azken bilera telematikoan EAGko eta Emergentzietako medikuekin adostu genituenak dira.

Osakidetzaren dokumentuak:

  • Ez du inolako ordainsari-hobekuntzarik planteatu medikuentzat, horiek baitira, berez, Osakidetzan faltan daudenak.
  • Ez du kontuan hartzen fakultatiboaren benetako orduaren balioa, eta ez du aintzat hartzen gure kolektiboaren prestakuntza zabala eta erantzukizun berezia herritarrei kalitatezko arreta bermatzeko.
  • Ez ditu zenbatekoak eguneratuko, eta ez du adierazten urteko ordainsari-igoerak egingo direnik.
  • Ez ditu beste ordainsari-aukera batzuk baloratzen, hala nola ospitaleko larrialdietako medikuek dituztenak, txanda osoak eginez egungo eskaintza zertxobait hobetuko luketenak.

Osakidetzak ezartzen du medikuen eta erizainen orduen arteko aldea 10 euro/ordukoa izango dela eguneko ordutegian eta 5 euro/ordukoa gaueko ordutegian EAGn eta Emergentzietan. Beraz, Euskadiko Sendagileen Sindikatuak ezin du onartu gure kolektiboa erabat desmotibatzen duen proposamen bat; izan ere, badirudi Osakidetzak parekatu egiten dituela pazienteen diagnostikoak eta tratamenduak dakarren erantzukizuna eta beste funtzio batzuk, besteak beste, agindu medikoak betearaztea.