Lanekoa

Ataria » 2023ko ekitaldiko Funts Ekonomikoa banatzeko deialdia

2023ko ekitaldiko Funts Ekonomikoa banatzeko deialdia

Osakidetzako Langileen Lan Baldintzei buruzko Akordioan jasotzen denez, “Beste Gizarte Arreta batzuetarako” Funts Ekonomiko bat ezarrita dago

Honekin batera doan zirkularraren bidez, Funts Sozialaren laguntzen edukia, kudeaketa-prozedura eta ordainketa arautzen dira, honako modalitate hauetan:

  • Protesi eta odontologia laguntza.
  • Desgaitasuna duten pertsonei arreta emateko laguntza.
  • Osasun-sistema publikotik kampo dauden tratamendu eta interbentzio medikoetarako laguntza.
  • Nazioarteko adopzioetako laguntza.
  • Ezhoizko laguntzak