Lanekoa

Ataria » Aldi Baterako Kontratazioa: -Erabaki- berria zerrendak egin eta kudeatzeko (zerrenda bakarraren sistema)

Aldi Baterako Kontratazioa: -Erabaki- berria zerrendak egin eta kudeatzeko (zerrenda bakarraren sistema)

ERABAKIA, uztailaren 21ekoa, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzua Ente Publikoaren Administrazio Kontseiluarena, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren aldi baterako kontratazioko zerrendak egin eta kudeatzekoa.

Erregulazio honek Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko langile ez-finkoak kontratatzeko zerrenden sistema arautuko duten irizpideak definitzen ditu, eta bere asmoa da Enplegu Publikoaren Eskaintzako hautaketa-prozesu bakoitzaren amaierari lotutako sistema bat ezartzea, zerrendak egiteko eta izendapenak kudeatzeko irizpideak jasoz; bada, zerrendak eta izendapenak hautaketa-prozesuko berdintasun-, merezimendu-, gaitasun-, eraginkortasun- eta arintasun-printzipioetan oinarrituko dira, bai eta objektibotasun- eta gardentasun-printzipioetan ere, erakunde sindikalei informazioa ematea barne.

Informazio gustia daukazu uztailaren 21eko ERABAKIAn