Lanekoa

Ataria » Berdintasun Planen Erregistroa sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre egiteko

Berdintasun Planen Erregistroa sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre egiteko

Ebazpen honen xedea da Administrazio Publikoen Berdintasun Planen Erregistroa sortzea, Funtzio Publikoaren Estatu Idazkaritzaren mendekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren zazpigarren xedapen gehigarrian ezarritakoa betetzeko.

Erregistroak bere Administrazioek dagoeneko onartu dituzten plan eta protokoloen euskarri diren dokumentuak jasoko ditu, eta arlo horretan onartutako dokumentu guztiak espazio bakar batean bateratzeko aukera emango du, herritarrek errazago eskuratu eta ezagut ditzaten.

Administrazio Publikoetako Berdintasun Planen Erregistroaren edukia.

1.- Berdintasun Planen Erregistroan honako hauek sartuko dira:
  • Administrazio publikoen berdintasun-planak (estatukoa, autonomikoa eta tokikoa), bai eta administrazio publikotzat hartzen diren edo administrazio horretan sartuta dauden eta berdintasun-plan propioa duten erakunde publikoenak ere.
  • Eremu bereko sexu-jazarpenari eta sexuan oinarritutako jazarpenari aurre egiteko protokoloak.
2.- Helburu hori betetzeko, berdintasunaren arloan eskumena duten organoek aipatutako planak eta protokoloak bidaliko dituzte Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiaren mendeko registro.planespublicosigualdad@correo.gob.es postontzi instituzionalera, bai eta horien ondorengo eguneratzeak ere.
3.- Planak eta protokoloak Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioaren web orrian (https://funcionpublica.hacienda.gob.es) eta www.administracion.gob.es atarian argitaratuko dira, guztiek jakin dezaten.

Hemen duzue ebazpena: protocolos frente al acoso sexual y por razón de sexo