Lanekoa

Ataria » Bitartekotasunen eskaintza: Emergentzietako FEM, Etxeko Ospitalizazioko FEM eta Ospitale Larrialdietako FEM

Bitartekotasunen eskaintza: Emergentzietako FEM, Etxeko Ospitalizazioko FEM eta Ospitale Larrialdietako FEM

Bitartekotasunen eskaintza bat egingo da 2022ko azaroaren 29an eta posta elektronikoa erabiliko da 2021eko kontratazio-zerrendetan dauden eta lanerako prest dauden pertsonekin harremanetan jartzeko, Emergentzietako Fak. Esp. Medikua, Etxeko Ospitalizazioko Fak. Esp. Medikua eta Ospitale Larrialdietako Fak. Esp. Medikua kategorietan.

Izendapen luzeen kontratazioko zerrendan zaudeten eta lanerako prest zaudeten pertsona guztiek nahi dituzuen izendapenak aukeratu ahal izango dituzue, eta hautaketa horretan eskainitako lanpostuak zein lehentasun-ordenaren arabera aukeratu dituzuen adierazi beharko duzue. Aipatu beharra dago, eskaintza hau 2021eko behin betiko kontratazio-zerrendak
argitaratu ondoren egiten den lehenengoa izanik, berez, zerrendako pertsona guztiak zaudetela lanerako prest.

Destino-aukeraketa

  • Honi erantsita doan formularioan, eskainitako izendapen guztiak jasota daude.
  • Hautagai gisa izena emanda zauden zerbitzu-erakundeetan bakarrik aukeratu ahal izango dituzu destinoak.
  • Era berean, hautagai guztiek aukeratu ahal izango dituzte hizkuntza-eskakizuna duten eta derrigortasun-data iraungita duten lanpostuak, nahiz eta eskatutako hizkuntza-eskakizuna ez izan. Kasu horietan, esleitzeko lehentasuna “Destinoa esleitzea” atalean ezarritakoa izango da.
  • Bete nahi dituzuen destinoak soilik aukeratu behar dituzue (ezin izango diozue uko egin esleitutako destinoari). Hautagaiak ez ditu nahitaez aukeratu behar izena emanda dagoen zerbitzu-erakundeko edo zerbitzu-erakundeetako destino guztiak, ofiziozko esleipena egiten zaion zein ez (aurrerago azaltzen da hori).

Epea

Formularioa bete eta gero, helbide elektroniko honetara bidali beharko duzue: 2021lp-lc@osakidetza.eus, 2022ko abenduaren 7ko 14:00ak baino lehen.

Informazio guztia: BITARTEKOTASUNEN ESKAINTZA