Lanekoa

Ataria » Bitartekotasunen eskaintza: F.E.M. hainbat kategoria -abendua 2022- KZ 2021

Bitartekotasunen eskaintza: F.E.M. hainbat kategoria -abendua 2022- KZ 2021

Bitartekotasunen eskaintza bat egingo da 2022ko abenduaren 1ean eta posta elektronikoa erabiliko da 2021eko kontratazio-zerrendetan dauden eta lanerako prest dauden pertsonekin harremanetan jartzeko hurrengo kategorietan:

 • Zainketa Aringarrien FEMAnatomia Patologikoko FEM
 • Anestesiologiako eta Bizkorketako FEM
 • Digestio Aparatuko FEM
 • Kirurgia Orokorreko eta Digestio Aparatuko FEM
 • Kirurgia Plastiko, estetiko eta Konpontzaileko FEM
 • Dermatologia Mediko Kirurgikoo eta Benereologiako FEM
 • Endokrinologiako eta Nutrizioko FEM
 • Hematologiako eta Hemoterapiako FEM
 • Medikuntza Fisikoko eta Errehabilitazioko
 • FEMMedikuntza Intentsiboko FEM
 • Barne Medikuntzako FEM
 • Pneumologiako FEM
 • Neurologiako FEM
 • Obstetriziako eta Ginekologiako FEM
 • Ospitale Pediatriko FEM
 • Psikiatriako FEM
 • Haur Psikiatriako FEM
 • Erreumatologiako FEM
 • Ksu-ko FEM

Izendapen luzeen kontratazioko zerrendan zaudeten eta lanerako prest zaudeten pertsona guztiek nahi dituzuen izendapenak aukeratu ahal izango dituzue, eta hautaketa horretan eskainitako lanpostuak zein lehentasun-ordenaren arabera aukeratu dituzuen adierazi beharko duzue. Aipatu beharra dago, eskaintza hau 2021eko behin betiko kontratazio-zerrendak argitaratu ondoren egiten den lehenengoa izanik, berez, zerrendako pertsona guztiak zaudetela lanerako prest.

Destino-aukeraketa

 • Honi erantsita doan formularioan, eskainitako izendapen guztiak jasota daude.
 • Hautagai gisa izena emanda zauden zerbitzu-erakundeetan bakarrik aukeratu ahal izango dituzu destinoak.
 • Era berean, hautagai guztiek aukeratu ahal izango dituzte hizkuntza-eskakizuna duten eta derrigortasun-data iraungita duten lanpostuak, nahiz eta eskatutako hizkuntza- eskakizuna ez izan. Kasu horietan, esleitzeko lehentasuna “Destinoa esleitzea” atalean ezarritakoa izango da.
 • Bete nahi dituzuen destinoak soilik aukeratu behar dituzue (ezin izango diozue uko egin esleitutako destinoari). Hautagaiak ez ditu nahitaez aukeratu behar izena emanda dagoen zerbitzu-erakundeko edo zerbitzu-erakundeetako destino guztiak, ofiziozko esleipena egiten zaion zein ez (aurrerago azaltzen da hori).

Epea

Formularioa bete eta gero, helbide elektroniko honetara bidali beharko duzue: 2021lp-lc@osakidetza.eus, 2022ko abenduaren 12ko 14:00ak baino lehen.

Informaio guztia: BITARTEKOTASUNEN ESKAINTZA -ABENDUA 2022-, -KZ 2021-