Lanekoa

Ataria » Gizarte Funtsa (2022): eskabide onartuak eta baztertuak

Gizarte Funtsa (2022): eskabide onartuak eta baztertuak

2023ko martxoaren 24ko datarekin agindua eman da Gizarte Funtsa edo Futs Soziala banatzeko prozesuaren barruan, 2022. urteari dagozkion laguntzen harira onartutako eta baztertutako eskabideen zerrendak argitaratzeko.

Zerrenda horiek jendaurrean jarriko dira, batetik, Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren intranetean, eta, bestetik, zerbitzu erakundeetako iragarki-oholetan.

Ebazpen honen aurka egoki irizten diren erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira 20 egun naturaleko epean, zerrendak iragarki-oholetan jartzen diren egunetik zenbatzen hasita.

Informazio guztia daukazue hemen: GIZARTE FUNTSA