Lanekoa

Ataria » Hurrengo Lekualdatze Lehiaketa Ireki eta Iraukorraren ezaugarri berriak

Hurrengo Lekualdatze Lehiaketa Ireki eta Iraukorraren ezaugarri berriak

Sendagile eta teknikarientzako bi epaimahai izango dira, zozketaz aukeratuak. Ospitaleko espezialitateei dagokien Lekualdatze Lehiaketa ere 2021ean egingo da

Joan den abenduaren 15eko Jarraipen Batzordean, 2020-21 Lekualdatze Lehiaketa Ireki eta Iraunkorreko epaimahaien osaera eta ezaugarriak aztertuko ditugu. Hona hemen puntu nagusiak:

  • Zazpi epaimahai eratuko dira, eta horietako bik eragina izanen dute: lehenbizikoak Oinarrizko Osasun Laguntzako medikuak izanen dira eta bigarrenak fakultatiboak eta teknikariak.
  • Epaimahai bakoitzak 7 kide titular izango ditu: lehendakaria, idazkaria eta 5 mahaikide (dagozkien ordezkoekin).
  • Batzordeburuak zozketa bidez aukeratuko dira: atalburutzak, atalburutzak eta abar.
  • Batzordekideak zozketaz aukeratuko dira, 10 urte baino gehiagoko antzinatasuna duten langile finkoen eta uneko prozesuaren maila akademikoaren edo handiagoaren artean.
  • Salbuetsirik egonen dira zozketaren urtean 63 urte edo gehiago dituztenak edo izanen dituztenak, prozesua bukatu baino lehen erretiroa har ez dezaten.
  • Epaimahai horiek 2021/22 zikloari dagokion prozesua hartuko dute beren gain. Epe hori bukatutakoan, kideen% 50ek beste 2 urtez segituko dute, behin bakarrik, eta beste% 50a berrituko da.
  • Kideak berritzeko sistema hori ziklo-bukaera bakoitzean (bi urtean behin) gauzatuko litzateke.
  • Abstentzioari eta errefusatzeari buruzko arauak izendapen prozesu osoan aplikatuko dira.

Sindikatu Medikoak funtsezko bi eskaera egin ditu, Osakidetzako Zuzendaritzak kontuan hartu dituenak:

  • Epaimahaiko kideak zozketaz aukeratuko direnez, arestian azaldutako premisak betetzen dituen edonor jo dezakegu, guztiok “bonboan gaude” eta. Oso litekeena da epaimahaiko kide izateko ideia ez gustatzea. Hori dela eta, Zuzendaritzari eskatzen diogu parte-hartze hori kontuan hartzeko eta puntuatzeko karrera profesionalean, profesionalak sustatu eta saritzeko.
  • Epaimahaiko kide izateak ez du galarazi behar lekualdatze lehiaketan parte hartzeko eskubidea. Horregatik, hautatuak bagara edo epaimahai bateko kide bagara eta lehiaketan noiznahi parte hartu nahi badugu, normala denez, enpresak gure betebeharretik berehala salbuetsi behar gaitu. Izan ere, ezin gara epaile eta alderdi izan.

Era berean, jakin nahi dugu noiz deituko den ospitaleetako espezialitateetarako lekualdatze-lehiaketa, eta Osakidetzako Zuzendaritzak esan zuen 2021eko urrian izango dela. Ikusiko dugu ez dituztela epeak betetzen…