Lanekoa

Ataria » Kontratazio-zerrendak: Europar Batasunetik kanpoko mediku fakultatiboen zerrendetan izena emateko nazionalitate-betekizunetik salbuestea

Kontratazio-zerrendak: Europar Batasunetik kanpoko mediku fakultatiboen zerrendetan izena emateko nazionalitate-betekizunetik salbuestea

Europar Batasunaz kanpoko Fakultatibo Medikoei eta Erizainei jakinarazten zaie Osakidetzako aldi baterako kontratazio-zerrendetan izena emateko eskaera egin dezaketela, betiere espezialite medikoen eta erizaintzako langileen kategoria/lanpostu funtzional jakin batzuetan sartzeko homologatutako titulazioaren betekizuna betetzen badute (lanpostu funtzionalen zerrenda erantsitako fitxategiko I. Eranskinean dago). Informazio gehiago erantsitako artxiboan.