Lanekoa

Ataria » Lanbide Garapena: mailak aitortzeko orduan izandako hutsen zuzenketa (2022.10.27an eguneratua)

Lanbide Garapena: mailak aitortzeko orduan izandako hutsen zuzenketa (2022.10.27an eguneratua)

Lanbide Garapeneko ezohiko deialdian bertan ezarritako epean egindako erreklamazioak ebatzi ondoren, eta ofiziozko eskaerak egin ondoren, lanbide-garapeneko mailen behin betiko esleipena onartu zen. Gerora, testuan hainbat huts edo omisio antzeman dira eta legeak agindu bezala maila bereko xedapen baten bitartez zuzendu dira, baldin eta nabarmenak ez badira, eta horiek zuzentzearen ondorioz, dokumentuaren edukia edo esanahia benetan edo itxuraz aldatzen bada. Horrenbestez, huts horiek zuzendu egin dira.

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Hona hemen EHAAko argitalpena erakusten duen esteka.

Eta hemen Buletina bera .pdf gisara erakutsiko dizuna.

OHAR GARRANTZITSUA: KONTUAK ARGITZE ALDERA

Gauza bat da pertsona batzuek Osakidetzaren web orrian egin zituzten erreklamazioak, eta beste bat, oso bestelakoa, EHAAren behin betiko ebazpenean esleitu zitzaien mailarekin ados ez egonik, 22/11/02an epea amaitu arte jarritako edo jarritako gora jotzeko errekurtsoak. Data horren ondoren, Administrazioak 3 hilabeteko epea du errekurtso horiei erantzuteko edo ez erantzuteko (administrazio-isiltasuna). Orduan jarriko da demanda auzibidean, Osakidetzaren erantzunaren edo absentziaren arabera.