Lanekoa

Ataria » Lanbide-garapena: mailaren behin betiko onarpena eta esleipena

Lanbide-garapena: mailaren behin betiko onarpena eta esleipena

Gaur argitaratu da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA), 1531/2022 EBAZPENA, irailaren 12koa, Osakidetzako profesionalei lanbide-garapeneko maila aitortzen diena eta deialdian parte hartu duten Osakidetzako zerbitzu-erakundeetako profesionalei dagokien lanbide-garapeneko mailaren behin betiko esleipena argitaratzeko agintzen duena

1208/2022 Ebazpenaren bidez argitaratutako deialdian parte hartu zenutenok honako dokumentu honetan aurkituko duzue garapen profesionaleko mailen behin betiko esleipena: lanbide-garapenaren mailen behin betiko esleipena

Interesdunak esleitu zaion garapen profesionaleko maila kontsultatu ahal izango du Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuaren garapen profesionaleko aplikazio informatikoan, helbide honetan: https://lanbidegarapena.osakidetza.eus

Egiaztatutako lanbide-garapen mailari dagokion ordainsaria urriko nominan jasoko da.

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, Ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.