Lanekoa

Ataria » Lekualdatze-lehiaketa: akatsen zuzenketa FEM hauetan -Familia medikuntza LMAT, Urologia eta Kirurgia Ortopediko eta Traumatologia-

Lekualdatze-lehiaketa: akatsen zuzenketa FEM hauetan -Familia medikuntza LMAT, Urologia eta Kirurgia Ortopediko eta Traumatologia-

Hiru ebazpen argitaratu dira EHAAn beste hainbesteren eranskinak zuzentzeko, zeintzuen bitartez Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorraren 2023ko martxoko zikloaren destinoen eskaintza argitaratu baitzen

Familia medikuntzako Fakultatibo Espezialista Medikoa – LMAT

1.– «Mañana-Mañana de 10:00 a 17:00 – Sin mayor especificidad» lanaldia zuzendu da, eta hau da dagokion lanaldia: «Mañana-Mañana deslizante distintos horarios – Sin mayor especificidad».

2.– «Mañana – Mañana agenda abierta tarde – Sin mayor especificidad» lanaldia zuzendu da, eta hau da dagokion lanaldia: «Mañana – Mañana deslizante distintos horarios – Sin mayor especificidad». Era berean, zentroen euskarazko nomenklatura kendu da.

3.– Jarraian adierazitako destinoak «Mañana-Mañana de 08:00 a 15:00 – Sin mayor especificidad» zuen lanaldiari dagokion datua zuzendu da; izan ere, hau da zuzena: «Tarde – Tarde agenda abierta mañana – Sin mayor especificidad». Zuzenketaren ondorioz, goizeko lanaldi horrekin eskainitako destinoa desagertu egiten da eskainitako destinoen zerrendatik. Lanaldia zuzentzearen ondorioz sortzen den destinoa bat dator ezaugarri berberak dituen beste destino baten deskribapenarekin:

Hori dela eta, eskainitako destinoen kopurua aldatu egin behar da destino honetan, eta egindako aldaketaren emaitzak gehitu behar zaizkio, ezaugarri berberak dituzten destinoak direlako. Beraz, eskainitako destinoak bat izatetik hiru izatera igaro dira.
4.– «Mañana – Mañana de 08:00 a 15:00 – Sin mayor especificidad» lanaldia du eskainitako destino honek. Bain detektatu da lanaldiari dagokion datua ez dela zuzena. Beraz, zuzendu egin behar da eta «Mañana – Mañana deslizante distintos horarios- Sin mayor especificidad» ipini.

5.– Eskainitako destino honetan lanaldiaren kontzeptuaren barruan, «Mañana – Mañana agenda abierta tarde – Sin mayor especificidad» datua zuzendu behar da, eta horren ordez «Tarde-Tarde agenda abierta mañana – Sin mayor especificidad» ipini. Era berean, zentroaren euskarazko nomenklatura kendu da.

6.– Eskainitako destino honetan lanaldiaren kontzeptuaren barruan, «Mañana – Mañana de 08:00 a 15:00 – Sin mayor especificidad» datua zuzendu behar da, eta horren ordez «Tarde – Tarde agenda abierta mañana – Sin mayor especificidad» ipini.

7.– Eskainitako destino honetan lanaldiaren kontzeptuaren barruan, «Mañana – Mañana agenda abierta tarde – Sin mayor especificidad» datua zuzendu behar da, eta horren ordez «Tarde – Tarde agenda abierta mañana – Sin mayor especificidad» ipini. Era berean, zentroaren euskarazko nomenklatura kendu da.

8.– Eskainitako destino honetan lanaldiaren kontzeptuaren barruan, «Mañana – mañana agenda abierta tarde – Sin mayor especificidad» datua zuzendu behar da, eta horren ordez «Mañana – Mañana deslizante distintos horarios» – Sin mayor especificidad ipini. Era berean, zentroen euskarazko nomenklatura kendu da.

9.– Eskainitako destino honetan lanaldiaren kontzeptuaren barruan, «sin noches» datua zuzendu behar da, eta horren ordez «con noches» jarri.

Ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da hilabeteko epean, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera.

Esteka EHAAra: 656/2023 EBAZPENA

Urologiako Fakultatibo Espezialista Medikoa

Uribeko ESIan eskainitako destino-kopurua ez dela zuzena ikusi denez, hori zuzentzea erabaki da, erakunde horretan eskainitako destino-kopuruari dagokion 2 zenbakiaren ordez 3 zenbakia jarriz. Horrenbestez, Uribeko ESIko zerbitzu-erakundean 3 destino eskaintzen dira deskribatutako ezaugarriekin.

Ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da hilabeteko epean, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera.

Esteka EHAAra: 392/2023 EBAZPENA

Kirurgia Ortopedikoko eta Traumatologiako Fakultatibo Espezialista Medikoa

Uribeko ESIan eskainitako destino-kopurua ez dela zuzena ikusi denez, hori zuzentzea erabaki da, erakunde horretan eskainitako destino-kopuruari dagokion 3 zenbakiaren ordez 2 zenbakia jarriz. Horrenbestez, Uribeko ESIan 2 destino eskaintzen dira deskribatutako ezaugarriekin.

Ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango da hilabeteko epean, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera.

Esteka EHAAra: 391/2023 EBAZPENA