Lanekoa

Ataria » Lekualdatze-lehiaketa: onartutakoak, baztertutakoak eta destinoen behin betiko esleipena

Lekualdatze-lehiaketa: onartutakoak, baztertutakoak eta destinoen behin betiko esleipena

Gaurko datarekin argitaratu dira Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian (EHAA) urtarrilaren 13ko Ebazpenak. Haietan agertzen dira hainbat kategoriatako / lanpostu funtzionaleko onartutakoen eta baztertutakoen zerrendak eta Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorraren 2021eko azaroko zikloan eskainitako destinoen behin betiko esleipena

Behin betiko esleitutako destinoei ezin zaie uko egin, salbu eta uko egite hori beste administrazio publiko edo osasun-zerbitzu batek egindako borondatezko behin betiko mugikortasun-prozedura baten deialdiaren ebazpenari jarraiki destino bat lortzearen ondorioz bada –Osasun-zerbitzuetako estatutupeko langileen esparru-estatutuari buruzko abenduaren 16ko 55/2003 Legearen 37.4 artikuluan ezarritakoaren arabera– edo izendapen askeko izendapen baten ondorioz bada.

Destinoa lortzen duten izangaiek betetzen ari diren destinoa utzi beharko dute, destinoen behin betiko esleipenaren ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo hiru egun balioduneko epearen barruan.

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, Ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.