Lanekoa

Ataria » Lekualdatze-lehiaketa: parte hartzeko eskabidea egiteko erreferentzia-data aldatu da (2023ko martxoko zikloa)

Lekualdatze-lehiaketa: parte hartzeko eskabidea egiteko erreferentzia-data aldatu da (2023ko martxoko zikloa)

Gaurko dataz, 2023ko uztailak 18, EHAAn argitaratu da 831/2023 EBAZPENA zeinaren bidez adierazten da, aplikazio informatikoaren mantentze-lanak direla eta, 2023ko martxoaren zikloko Lekualdatze-lehiaketa ireki eta iraunkorrean parte hartzeko eskabidea egiteko erreferentzia-data aldatu egiten dela.

Horrela bada, erabaki da aurreko ebazpenetako data, 2023ko uztailaren 13koa, kentzea eta beste data bat jartzea: 2023ko uztailaren 18a.

Hauexek dira aldaketaren eragina jasoko duten kategoriak/lanpostu funtzionalak:

Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jarri ahal izango zaio Osakidetza-Euskal osasun zerbitzuko Administrazio Kontseiluari. Horretarako, hilabeteko epea izango da, Ebazpena EHAAn argitaratzen den egunaren hurrengo egunetik aurrera.