Zertan parte hartzen dugun

Ataria » SME, nor garen » SME: Zertan parte hartzen dugun

“ZURE BOZKAK INDARRA EMATEN DIGU”
Horixe da SMEren leloa, egi-egia adierazten duen leloa. Fakultatiboen batasunari eta haien laguntzari esker, hamaika batzorde tematikotan parte hartu ahal izango dugu, guztion lan-baldintzak hobetze aldera funtsezkoak diren erabakiak hartzeko.

 • MAHAI SEKTORIALA: Sindikatu bakoitzaren ordezkaritza eta pisua boto kopuruarekiko proportzionala da. Mahai sektorialetan aldez aurretik lortutako akordioak sinatu eta berresten dira.
 • NEGOZIAZIO BATZORDE IRAUNKORRA: Alde biko mahaiak dira, eta, bertan, SMEk Osakidetzarekin aurrez aurre tratatzen ditu fakultatiboei eragiten dieten gaiak.
 • ALDI BATERAKO KONTRATAZIOKO ZERRENDEN BATZORDEA: 2021eko Aldi baterako Kontratazioko Akordioan sor daitezkeen zalantzak interpretatzen dira.
 • KARRERA PROFESIONALA. ESI bakoitzeko Ebaluazio Batzordeak dira, hasiera batean egin ziren akatsak zuzentzeko.
 • 2019-10-29KO LEKUALDATZE LEHIAKETA IREKI ETA IRAUNKORRAREN JARRAIPEN BATZORDEA: bertan lanpostuen ezaugarriak eta haiek emateko prozedurak ebazten dira, onartutako prozedurekin bat etor daitezen.
 • 17/06/23KO AKORDIOAREN JARRAIPEN BATZORDEA: sinatutako akordioak berresteaz eta/edo betetzen direla egiaztatzeaz arduratzen da.
 • SEGURTASUN ETA OSASUN BATZORDE KORPORATIBOA: Prebentzioko Oinarrizko Unitateen (POU) irizpideak bateratzeaz eta Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko Legea betetzen dela egiaztatzeaz arduratzen da.
 • LANEKO ARRISKUEI AURREA HARTZEKO BATZORDEA: Osasun Erakunde Integratu (ESI) bakoitzean daukagun Segurtasun eta Osasun Batzordea da.
 • EUSKARA BATZORDEA: une bakoitzean indarrean dagoen Euskara Planaren alderdiak ezagutu, informatu eta eztabaidatzen dira.
 • BERDINTASUN BATZORDEA: Osakidetzan Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako lehen Plana sortu eta jarraipena egiteaz arduratzen da.
 • MUGIKORTASUN BATZORDEA: Ez da batzorde korporatiboa. ESI bakoitzean osatzen da. 2020. urtean onartutako Mugikortasun Akordioa betetzen dela bermatzea da haren eginkizuna.
 • EUSKADIKO OSASUN-KONTSEILUA: Administrazio Publikoak eta gizarte-eragileek osatutako Kontseilua da, eta bertan publiko egiten dira Euskadiko Osasunaren esparruan helburuak ezartzen dituzten protokoloak eta legezko xedapenak, oraingoak zein etorkizunekoak.
 • ITZARRIKO URTEKO BATZARRA: kontabilitatea, aurrekontuak eta BGAE erakundearen errentagarritasuna aurkezten dira.

Parte hartzen dugun negoziazioen berri gehiago izan nahi izanez gero, jarri gurekin harremanetan.

Harpidetu gure buletinera

Zure lanbideari buruzko informazio eguneratua bidaliko dizugu.