Formakuntza eta laguntzak

Ataria » Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko 2021eko 2. deialdia: behin-betiko emaitza orokorrak

Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko 2021eko 2. deialdia: behin-betiko emaitza orokorrak

Gaur, 2022ko urtarrilaren 28, argitaratu da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian, Osakidetzako langileek hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko 2021eko ohiko proben bigarren deialdiko behin-betiko emaitza orokorren zerrenda dakarren ebazpena

Ebazpen horren aurka, gora jotzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio Osakidetzako Administrazio Kontseiluari, hilabeteko epean, ebazpena Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den hurrengo egunetik kontatzen hasita, urriaren 1eko Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 121 eta 122 artikuluen arabera.

Hona hemen ebazpenera jotzeko esteka.