LEP

Ataria » 2020, 21, 22 eta Egonkortzeko LEPa: hutsen zuzenketa (Kardiologia, Kirurgia Plastikoa, Biologoa)

2020, 21, 22 eta Egonkortzeko LEPa: hutsen zuzenketa (Kardiologia, Kirurgia Plastikoa, Biologoa)

Kardiologiako FEM, Kardiologia Hemodinamikoko profila barne

Jarraian aipatzen den akatsa atzeman da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2022ko abenduaren 27an argitaratutako ebazpenean, zeinaren bidez onartzen diren kategoria honetarako hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak. Hona hemen zuzenketa jaso duen atala.

1.– Lehiaketa-oposizioko blokea:

Honakoa esaten den lekuan:

Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 1.

Honakoa esan behar du:

Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

Informazio guztia ezbazpenean: 181/2023 EBAZPENA

Kirurgia Plastiko, Estetiko eta Konpontzaileko FEM

Jarraian aipatzen den akatsa atzeman da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2022ko abenduaren 27an argitaratutako ebazpenean, zeinaren bidez onartzen diren kategoria honetarako estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak. Hona hemen zuzenketa jaso duen atala.

1.– Lehiaketa-oposizioko blokea:

Honakoa esaten den lekuan:

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 5.

Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 5.

Honakoa esan behar du:

Erreserba-kupoa desgaitasunen bat duten pertsonentzat: 0.

Bestelako desgaitasunak dituzten pertsonentzako kupoa: 0.

Informazio guztia ebazpenean: 182/2023 EBAZPENA

Fakultatibo eta Tekniko Biologoa

Jarraian aipatzen den akatsa atzeman da Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2022ko abenduaren 27an argitaratutako ebazpenean, zeinaren bidez onartzen diren kategoria honetarako estatutupeko lotura finkoa lortzeko hautaketa-probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak. Hona hemen zuzenketa.

Honakoa esaten den lekuan:

«Establecer como plazo para presentar la solicitud de participación en la presente convocatoria desde el día 21 de febrero de 2023 hasta las 14:00 horas del día 20 de febrero de 2023, de acuerdo con lo previsto en la base 9.3 de la Resolución 1736/2022, de 24 de noviembre, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueban las bases generales».

Honakoa esan behar du:

«Establecer como plazo para presentar la solicitud de participación en la presente convocatoria desde el día 21 de febrero de 2023 hasta las 14:00 horas del día 20 de marzo de 2023, de acuerdo con lo previsto en la base 9.3 de la Resolución 1736/2022, de 24 de noviembre, de la Directora General de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por la que se aprueban las bases generales».

Infrmazio guztia ebazpenean: 228/2023 EBAZPENA