Iritziak

Ataria » SATMAP azterketa, Euskadiko Sendagileen Sindikatuari lankidetza eskatzea

SATMAP azterketa, Euskadiko Sendagileen Sindikatuari lankidetza eskatzea

SMEkooi laguntza eskatu digute, azterlan horren berri emateko eta inkestari Lehen Mailako Arretako sendagile gehienek erantzun diezaioten saiatzeko

* Garrantzitsua da inkestari EZ erantzutea, baldin eta:

  • Dagoeneko erantzun badiozue.
  • Zuen jarduera profesionala EAEtik kanpo garatzen baduzue.
  • Gaur egun ez baduzue laguntza-lan zuzenik egiten (aldi baterako ezintasun luzea edo iraunkorra daukazuelako, eszedentzian zaudetelako, erretiroa hartua duzuelako, kudeaketa-lanetan diharduzuelako, etab.).
  • Ospitale-eremuan edo ospitalearen mende dauden zerbitzu espezifikoetan badiharduzue (etxeko ospitaleratzean, ospitaleko larrialdietan, aringarrien unitatean, etab.).
  • Ospitalez kanpoko larrialdietan lan egiten baduzue (anbulantzia medikalizatuan, etab.).

SATMAP azterlana (“Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) Lehen Mailako Arretako sendagileen lan-gogobetetasunari eragiten dioten faktoreak”) Bilbo-Basurtuko ESIko erizaina eta medikuntzako 6. mailako ikaslea den Sofía Torres Salazarren Medikuntzako Gradu Amaierako Lana da, eta Iñaki Martín Lesende doktoreak zuzentzen du.

Azterlan horren helburua gogobetetzean/asegabetasunean eragina duten faktoreei buruzko datuak jasotzea eta aztertzea da. Uste da emaitzak oso garrantzitsuak izango direla eta kontuan hartuko direla asistentzia-eredua aldatzeko orduan.

Era berean, UPV/EHUk, Medikuntza Orokorreko eta Familiako Medikuntzako hiru Elkarte Zientifikoek (Osatzen, SEMG, eta SEMERGEN) eta Irakaskuntza Unitateek ere laguntzen dute.

Inkesta betetzeak 3-5 minutu baino ez dizu kenduko.

Erantzunak modu anonimoan jasotzen dira.

Azterlanaren arduradunek informazioa erakundeei eta interesdunei helarazteko konpromisoa hartzen dute.

Lehen Mailako Arretako (ikus *) pertsonal fakultatiboa bazara, edota medikuntza pribatukoa, anima zaitez erantzutera; eta ez bazara Lehen Mailako Arretakoa, lagundu, mesedez, zabaltzen. Garrantzitsua da guztiontzat.