Lanekoa

Ataria » Lanbide-garapena, 2022: hutsen zuzenketa lanbide-garapenaren maila esleitzeko baldintzak, eskabideak eta ebaluazio- eta esleipen-prozedurak arautzen dituen ebazpenean

Lanbide-garapena, 2022: hutsen zuzenketa lanbide-garapenaren maila esleitzeko baldintzak, eskabideak eta ebaluazio- eta esleipen-prozedurak arautzen dituen ebazpenean

Hainbat akats detektatu dira honako ebazpen honetan: 1184/2023 Ebazpena, ekainaren 19koa, zeinaren bidez arautzen diren Osakidetzaren mendeko zerbitzu-erakundeetako profesionalentzako 2022ko ekitaldiko lanbide-garapenaren maila esleitzeko ohiko deialdiaren baldintzak, eskabideak eta ebaluazio- eta esleipen-prozedurak (2023ko ekainaren 28ko Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria 122 zk.). Hala, ikusi da falta dela V. eranskina, E titulazio-taldeko merezimenduen baremoari buruzkoa.

Huts hori konpontzeko, osorik argitaratzen da aipatutako eranskina.

Esteka honen bitartez eskuratu ahal izango duzue eranskina: AKATSEN ZUZENKETA