Laneko osasuna

Ataria » Nazionalitate-betekizunetik salbuestea aldi baterako hautaketa-prozesuetan

Nazionalitate-betekizunetik salbuestea aldi baterako hautaketa-prozesuetan

Gaur argitaratu da EHAAn 2023ko abenduaren 19ko erabakia, zeinaren bidez nazionalitate-betekizunetik salbuesten baitira fakultatibo medikoen eta erizainen kategoriak / lanpostu funtzionalak, Osakidetzako Zuzendaritza Nagusiak deitzen dituen aldi baterako hautaketako prozesuetan, premiaz betetzeko behar objektiboa dela-eta