Iritziak

Ataria » SME eta Lanbide Garapena: kontzeptuak argituz

SME eta Lanbide Garapena: kontzeptuak argituz

2005ean argitaratu zen Lanbide Garapenari buruzko lehen Dekretua, 395/2005 Dekretua, A1 taldeko profesionalen garapen profesionala arautzen duena Osakidetzan.

Dekretu horretan zehatz-mehatz esaten da emandako zerbitzuen artean ez dela zenbatuko prestakuntza sanitario espezializatuko aldia (* 4. artikuluko 3. paragrafoan edo ikus dekretu osoa esteka honetan). Logikoa denez, SMEk ez zuen Dekretu hori ez babestu, ez sinatu, eta Osakidetzak bere kabuz garatu zuen.

Ondoren, hurrengo urteetan, gainerako kategoriak jasotzen zituzten beste Dekretu batzuk atera ziren.

Orain arte, Euskadiko Sendagileen Sindikatuak ez du inoiz Lanbide Garapenerako deialdirik onartu edo sinatu. Eta ez du egin, besteak beste, BAME denbora zenbatu ez dutelako, ebaluazio-sistema subjektiboa delako (eta erdi-mailako kargudunek profesionalei egiten dieten balorazioaren mende dagoelako) eta, gainera, azken deialdi honetan (1208/2022), ez dituztelako ordaindu nahi izan epaiaren data arte (2017. urtea) pilatu diren atzerapenak.

Izan ere, uste dugu BAME denbora ez kontabilizatzea bidegabekeria bat dela lanean aritzeko prestakuntza espezializatua behar ez duten gainerako kategoria sanitario eta ez-sanitarioekin alderatuta. Horregatik, borrokan jarraituko dugu laster negoziatuko den Garapen Profesionalaren eredu berrian zenbatu dadin.

BAME denbora zenbatzen duen eta Osakidetzak oraindik aitortu ez duen aplikazio informatikoaren akatsari dagokionez, gutxiengo bati pentsarazten dio SME ez dagoela ados BAME denbora zenbatzearekin. Egiatik oso urrun dabil gutxiengo hori. Izan ere, ordezkatzen dugun eta kide garen kolektiboagatik, Mahai Sektorialean ordezkaritza dugun sindikatuetatik bakarra izan gara hori beti horrela izan dadin borrokatzen.

Horrek ez du esan nahi, nahita ez betebeharrekoa den Dekretu baten aurka doan akats baten aurrean, nahiz eta harekin ados ez egon, isilik geratuko garenik. Kontua ez da poltsikotik 5 euro aterako dizkizutenik. Osakidetza milioika euroko dekalajeaz konturatuko ez dela pentsatzeak Administrazioaren funtzionamenduari buruzko erabateko ezjakintasuna erakusten du.

Beste prozesu batzuetan aurrekoetan gertatu den bezala, eta 4 urteko tartearekin, horrek onura baino kalte handiagoa ekar diezaieke profesionalei (ordainketan atzerapena, ordainketa itzultzea eta abar), eta horixe da, hain zuzen ere, Sendagileen Sindikatuak saihestu nahi duena. Are gehiago, Osakidetzari dekretuak eta akordioak bete ditzala eskatzeko legitimazioa izan nahi badugu, horiek errespetatzen lehenak izan beharko ginateke.

* 395/2005 Dekretuaren 4. artikuluko 3. paragrafoa: era berean, ebaluazioa eskatzen den unean bere kategoriakoa ez den beste lanpostu funtzional batean egindako zerbitzuak zenbatuko dira, baldin eta horiek betetzeko lizentziatu mailako osasun-titulazioa eskatzen bada, osasun-zientzietako espezialistaren titulu ofiziala lortzeko prestakuntza-urteak izan ezik.